Wij helpen onze klanten om hun bedrijf te verduurzamen

Neste creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector. Neste is 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen.

Lees meer

Neste MY Renewable Diesel

Neste MY Renewable Diesel™ is een oplossing die klanten helpt hun klimaatdoelen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van wegtransport meteen ingrijpend te verminderen.

Sustainable Aviation Fuel

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 80% in vergelijking met fossiele brandstoffen. De brandstof biedt een onmiddellijke oplossing voor het verminderen van de directe CO2-uitstoot door de luchtvaart.

Hernieuwbare en gerecyclede kunststoffen

Neste RE ™ is een grondstof voor kunststoffen en chemicaliën, die volledig is gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede materialen.

Onze activiteiten

Neste houdt zich bezig met het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van de circulaire economie. We helpen detransportsector en steden, klanten in de luchtvaart en depolymeren- en chemische industrie, bij de verduurzaming van hun activiteiten.

Strategie

Neste's strategie heet ''Faster, Bolder and Together”; sneller, gedurfder en samen. Het weerspiegelt het inzicht dat er geen tijd te verliezen valt bij het bestrijden van klimaatverandering of het aanpakken van de uitdaging van plastic afval.

Doel, visie en waarden

Alles wat we bij Neste doen dient één doel: het creëren van een gezondere planeet voor onze kinderen. In de afgelopen tien jaar heeft Neste's transformatie-reis het bedrijf gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldwijde leider in hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Milieu

Wij zetten ons in voor de bestrijding van klimaatverandering en de vermindering van de klimaat-uitstoot, door zowel internationale als lokale inspanningen.