Biobrandstoffen

Biobrandstoffen - de weg naar minder uitstoot van broeikasgassen

In 2019 bedroeg het totale wereldwijde verbruik van ruwe olie 4.525 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe). Aangezien de transportsector verantwoordelijk is voor 60% van deze hoeveelheid, zijn er ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) te verminderen. Om deze doelstellingen te bereiken, beschikken transportbedrijven over heel wat oplossingen, bijvoorbeeld overschakelen op hernieuwbare en andere alternatieven met een lagere uitstoot, zoals biobrandstoffen en elektrificatie.

tanker trailers loaded with biofuel being transported by a lake in a pristine, forested area

Wat zijn biobrandstoffen? 

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa of oliën en vetten van hernieuwbare oorsprong. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen en brengen koolstof in de atmosfeer. Bij een vergelijking tussen beide stoten biobrandstoffen tijdens hun levenscyclus aanzienlijk minder broeikasgassen uit. Hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van eerder gebruikte materialen (bijvoorbeeld afval en residuen) of olie die wordt gewonnen uit planten die door fotosynthese opnieuw CO2 uit de lucht kunnen opnemen.

Show More

Hernieuwbare diesel (bv. met waterstof behandelde plantaardige olie, HVO) en conventionele biodiesel (bv. Fatty Acid Methyl Ester, FAME of Rapeseed Methyl Ester, RME) worden vaak met elkaar verward. Hoewel beide brandstoffen uit hernieuwbare grondstoffen kunnen worden vervaardigd, zijn het zeer verschillende producten. Conventionele biobrandstoffen worden grotendeels vervaardigd uit plantaardige oliën, zoals raapzaadolie of sojaolie, terwijl hernieuwbare brandstoffen steeds meer worden geproduceerd uit afval en residuen. Geavanceerde productietechnologieën zorgen ervoor dat zij hun hoge kwaliteit behouden. 

De belangrijkste verschillen tussen hernieuwbare diesel en conventionele biodiesel zijn te vinden in kwaliteit en opslagcapaciteit. De chemische samenstelling van conventionele biodiesel verschilt van fossiele en hernieuwbare diesel, wat het gebruik ervan in brandstofmengsels beperkt.

Hou rekening met deze factoren

Bij het kiezen van het juiste alternatief met een lagere uitstoot voor uw voertuig of wagenpark, moet u rekening houden met het volgende: 
 

automotive_icon

BEREIK

Afstand die je kunt afleggen met een tank of een lading.
bio_raw_materials_icon

BESCHIKBAARHEID

Aantal plaatsen waar je kunt tanken of opladen.
checkbox_icon

TANKTIJD/LAADTIJD

Tijd die nodig is om bij te tanken of op te laden.
emissions_icon

INVESTERINGSVEREISTEN

Compatibiliteit van huidige voertuigen of mogelijke noodzaak om te investeren in een nieuw wagenpark.
 
emissions_icon

PRESTATIES BIJ KOUD WEER

Laagste temperatuur waarin voertuig kan rijden.
emissions_icon

BROEIKASGASEMISSIEREDUCTIE

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in vergelijking met fossiele brandstoffen bij een well-to-wheel benadering, vooral wanneer rekening wordt gehouden met de totale eigendomskosten.

Alternatieve brandstoffen - een vergelijking

De meest beschikbare alternatieve brandstoffen in België zijn HVO (hernieuwbare diesel), biodiesel, elektriciteit, biogas en ethanol. Een korte beschrijving van wat deze alternatieven inhouden, vindt u hieronder. We hebben elektriciteit/batterijgebruik opgenomen in onze vergelijking, hoewel het grootste deel van de elektriciteit in de meeste Europese landen nog niet uit hernieuwbare bronnen komt. 

HVO of hernieuwbare diesel

HVO is een hoogwaardige hernieuwbare diesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Het wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en kan worden gebruikt als een drop-in brandstof. In België verkoopt Neste HVO100 onder de merknaam Neste MY Renewable Diesel™.

U kunt hernieuwbare diesel tanken in alle voertuigen met dieselmotor zonder de motor aan te passen of in nieuwe voertuigen te investeren. Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel kan ook de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en fijn stof verminderen, vooral in oudere voertuigen met een minder ontwikkelde motortechnologie. Hernieuwbare diesel werkt net als fossiele diesel: het is bestand tegen koude omstandigheden tot -22ºC, en kan zeer lang worden opgeslagen. Hernieuwbare diesel kan in elke verhouding met fossiele diesel worden gemengd of als zodanig worden gebruikt.

Neste MY Renewable Diesel wordt in België geleverd via geselecteerde distributeurs en kan bij verschillende stations worden getankt. We werken voortdurend aan de uitbreiding van ons netwerk. 

Lees meer over Neste MY Hernieuwbare Diesel hier.

biobrandstoffen

1 Afhankelijk van elektriciteit 2 Geen verlaging tot hoog (aardgas vs. biogas) 3 Gemiddeld tot hoog 4 Geen reductie tot hoog (hangt af van waterstofbron)

Vragen en antwoorden

Lees Meer

Meer weten?

CONTACTEER ONS

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel