4 Maart 2024

Neste lanceert hun Neste Impact-oplossing waarmee bedrijven hun luchtvaartemissies kunnen verminderen met duurzame vliegtuigbrandstof

Neste Corporation, Persbericht, 4 maart 2024 om 13 uur (EET)

Het persbericht is aangepast op 4 maart 2024 om 17:15 uur (EET)**

  • Neste Impact biedt bedrijven een eenvoudige oplossing om hun luchtvaartemissies te verminderen door de aankoop van duurzame vliegtuigbrandstof (‘SAF’).
  • De oplossing is afgestemd op het Science Based Targets-initiatief (SBTi), waardoor bedrijven de gerealiseerde emissiereducties die bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen geloofwaardig kunnen rapporteren.
  • Neste Impact volgt een ‘book and claim’-benadering en zorgt ervoor dat de aangekochte SAF wordt gebruikt om fossiele vliegtuigbrandstof te vervangen. De verkochte SAF-volumes worden niet gebruikt om te voldoen aan SAF mandaten of vergelijkbaar overheidsbeleid, maar geven een additionele emissiereductie binnen de luchtvaart.

Neste heeft vandaag een nieuwe oplossing voor emissiereductie gelanceerd, Neste Impact, voor bedrijven die de CO2-voetafdruk van hun vliegreizen en luchttransportactiviteiten willen verminderen. De oplossing is gebaseerd op de aankoop van Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ waarmee de uitstoot van broeikasgassen (‘GHG’) tot 80%* kan worden gereduceerd over de levenscyclus van de brandstof, in vergelijking met het gebruik van fossiele vliegtuigbrandstof.

Neste Impact stelt bedrijven in staat om hun klimaatdoelstellingen om te zetten in meetbare acties om hun emissies gerelateerd aan de luchtvaart te verminderen. Neste helpt een bedrijf hun klimaatdoelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare doelen om de emissies van hun vliegreizen en luchttransport te verminderen. De beoogde emissiereductie kan worden bereikt door fossiele vliegtuigbrandstof te vervangen door een vergelijkbare hoeveelheid SAF die wordt aangekocht bij Neste. Neste zorgt ervoor dat de SAF wordt geleverd aan een partnerluchtvaartmaatschappij en daadwerkelijk wordt gebruikt om fossiele brandstof te vervangen. Nadat de SAF is gebruikt, ontvangt het bedrijf een door derden geverifieerd rapport, zodat het geloofwaardig de behaalde emissiebesparingen kan rapporteren die bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

"De urgentie voor klimaatactie is nog nooit zo groot geweest en steeds meer bedrijven zijn op zoek naar oplossingen die hen helpen de CO2-voetafdruk van hun luchtvaartactiviteiten te verminderen. Het kan echter een uitdaging zijn om een geloofwaardige oplossing te vinden, vooral gezien de steeds toenemende rapportagevereisten en de publieke vraag naar transparantie. Neste Impact biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor geverifieerde emissiereducties, geleverd door 's werelds grootste producent van SAF", zegt Kristina Öström, Vice President Marketing, Brand and Partnerships van de Renewable Aviation business bij Neste. 

Neste Impact is afgestemd op de Aviation Guidance van het Science Based Targets inititative (SBTi), de gouden standaard in klimaatrapportage. Het volgt een ‘book and claim’-benadering, maar in tegenstelling tot veel andere book and claim-oplossingen, zorgt Neste ervoor dat de SAF wordt geleverd en gebruikt in de luchtvaartsector om fossiele vliegtuigbrandstof te vervangen, daarmee de SBTi Aviation Guidance-criteria volgend. De behaalde emissiereductie wordt door derden geverifieerd en verder gevalideerd via het ISCC SAF credit-register, zodat bedrijven op geloofwaardige wijze de behaalde reducties kunnen rapporteren ten opzichte van hun science based targets of vergelijkbare duurzaamheidsdoelstellingen. De verkochte SAF-volumes worden niet gebruikt om te voldoen aan SAF mandaten of vergelijkbaar overheidsbeleid, maar geven een additionele emissiereductie binnen de luchtvaart.

Duurzame vliegtuigbrandstof (SAF)
SAF is een hernieuwbare vliegtuigbrandstof die een duurzamer alternatief biedt voor conventionele, fossiele vliegtuigbrandstof. Het wordt algemeen erkend als een belangrijk middel om de emissiereductiedoelstellingen van de luchtvaartsector te bereiken. Door de aankoop van Neste MY Sustainable Aviation Fuel voor hun zakenreizen of luchttransport, kunnen bedrijven hun luchtvaartgerelateerde emissies van broeikasgassen verminderen. Neste's SAF wordt voor 100% gemaakt van hernieuwbare afval- en reststoffen, zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vetafval. 

*) In pure vorm (ongemengd) en berekend met beproefde methodologieën voor levenscyclusanalyse (LCA), waaronder de CORSIA-methodologie

**) Het originele persbericht noemde ‘ISCC SAFc registry’. Dit is gecorrigeerd naar ‘ISCC SAF credit registry’.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications and Brand (act.)

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2023 bedroeg de omzet van Neste EUR 22,9 miljard. Lees meer: neste.nl