Kies bestemming fossielvrij

Schakel over op Neste MY Renewable Diesel™

 

Tot wel 90%
lagere uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele diesel*

 

Makkelijk overstappen
voor elke dieselmotor

 

Gemaakt van 100%
hernieuwbare grondstoffen

Neste MY Renewable Diesel is een oplossing die klanten helpt hun klimaatdoelen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van wegtransport meteen ingrijpend te verminderen. Neste MY is geschikt voor alle dieselmotoren. De schone, duurzame brandstof heeft een vergelijkbare chemische samenstelling en prestaties als gewone diesel, maar is fossielvrij** en vermindert de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) tot wel 90%*. Geen verdere investeringen in voertuigen of infrastructuur: u hoeft enkel te tanken en te rijden. Stap vandaag over op duurzame diesel en maak een echt verschil!

Wilt u weten hoe u kunt overstappen naar hernieuwbare diesel? Kies bestemming fossielvrij met Neste MY.

Bereken hier uw CO₂e-besparing!

Bereken de uitstootvermindering van broeikasgassen door het tanken van Neste MY Renewable Diesel™ in plaats van fossiele diesel.
Het jaarlijkse dieselverbruik van uw wagenpark
1 000 liters
Fossiele diesel
3 tCO₂eq
Jaarlijkse uitstoot met fossiele diesel
 
vs
0,3 tCO₂eq
Jaarlijkse uitstoot* met Neste MY Renewable Diesel
 
 
2,7 tCO₂eq
Tot wel 90% CO₂e-reductie
Mogelijke CO₂e-reducties zijn gedurende de levenscyclus en uitsluitend vergeleken met fossiele diesel. Om deze reducties te bereiken, moet Neste MY Renewable Diesel ongemengd worden gebruikt.

 

*De methode om de uitstoot over de levenscyclus en de vermindering ervan te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EC).
**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid koolstofdioxide uit biobasis die vrijkomt bij de verbranding, gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel