Referenties

"We realiseerden ons dat HVO de juiste weg is naar emissiereductie op korte termijn. Implementatie is vandaag al mogelijk zonder aanpassingen."

Phillip Federle
Afdelingshoofd Kraanvoertuigen Liebherr

 

Al
73 jaar
succesvol als fabrikant van bouwkranen

 

Ambitie:
directe reductie van emissies
bij alle aandrijftechnologieën

 

Eerste tankbeurt
en infrastructuur met Neste MY Renewable Diesel

Liebherr Groep: verantwoord ondernemen een van de principes

De Liebherr Groep is een familiebedrijf met een breed en divers productassortiment. Het bedrijf is een van de grootste fabrikanten van bouwmachines ter wereld. Daarnaast biedt Liebherr Group hoogwaardige, efficiënte prodcten en diensten op vele andere gebieden. De groep omvat momenteel meer dan 140 bedrijven op alle continenten en had in 2021 meer dan 49.000 mensen in dienst. Liebherr werd in 1949 opgericht in Zuid-Duitsland. Sindsdien hebben de medewerkers van de onderneming consequent het doel nagestreefd om klanten krachtige en geavanceerde oplossingen te bieden en bij te dragen aan de technologische vooruitgang. Verantwoord ondernemen is een van de principes van de Liebherr Groep. Producten, processen en infrastructuur worden zo efficiënt mogelijk ontworpen. Alternatieve brandstoffen met minder uitstoot zijn hierbij van groot belang. De productiefaciliteit van Liebherr in Ehingen gebruikt Neste MY Renewable Diesel (HVO100). Naast de eerste tankbeurt voor het af te leveren materieel wordt HVO100 gebruikt in de machines en de operationele infrastructuur van de fabriek. Het doel? "We zijn van plan HVO te gebruiken daar waar dat mogelijk is en hebben er vertrouwen in dat onze leveranciers betrouwbare levering kunnen garanderen", zegt Phillip Federle, Afdelingshoofd Kraanvoertuigen Liebherr.

liebherr

Overwegingen Liebherr

  1. Milieueffecten: HVO100 levert een reële bijdrage aan de emissiereductie 
  2. Onmiddellijk en zonder vertraging: HVO kan direct worden gebruikt in de meeste bestaande machines met verbrandingsmotoren 
  3. Klantgericht: HVO biedt klanten de mogelijkheid tot CO2-reductie voor bestaand materieel

We realiseerden ons dat HVO de juiste weg is naar emissiereductie op korte termijn. Implementatie is vandaag al mogelijk zonder aanpassingen.

Phillip Federle, Afdelingshoofd Kraanvoertuigen Liebherr

Carl F

Oplossing

De bescherming van het milieu is voor Liebherr uiterst belangrijk. Wat kunt u ons vertellen over verantwoord ondernemen in uw organisatie?

“Verantwoord ondernemen is al tientallen jaren een van de principes van de Liebherr Groep en maakt deel uit van onze kernwaarden. Als onafhankelijk familiebedrijf met een strategische focus voor de lange termijn is Liebherr zich bewust van haar verantwoordelijkheden. Onze producten, processen en infrastructuur zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk met hulpbronnen om te gaan. Onze focus ligt op veiligheid, kosteneffectiviteit en ecologische duurzaamheid op alle gebieden.”    

Waarom heeft Liebherr voor HVO100 gekozen?

“Wij realiseerden ons dat HVO100 de juiste weg is naar emissiereductie op korte termijn. Implementatie is vandaag al mogelijk zonder aanpassingen. De machines hoeven niet te worden omgebouwd, ontwikkeld, vervangen of aangepast, maar kunnen normaal blijven werken met HVO-brandstof. Bovendien kan HVO ongemengd of in elke verhouding met fossiele diesel worden gemengd. De omschakeling is dus snel en eenvoudig. We willen ook een duidelijk signaal afgeven: er bestaan nu al goede oplossingen en we hoeven niet te wachten. Er hoeft alleen maar iemand mee te beginnen.”

Zijn elektriciteit of biodiesel alternatieven?

“Elektriciteit en biodiesel zijn nog steeds mogelijke alternatieven voor Liebherr. We mogen deze oplossingen in de huidige situatie nog niet verwerpen. De juiste weg voor ons en ons uitgebreide productassortiment voor de meest uiteenlopende industrieën en markten is om principieel open te blijven staan voor verschillende technologieën. Bij Liebherr houden we terdege rekening met alle aandrijvingstechnologieën die kunnen bijdragen tot een vermindering van de uitstoot, hetzij onmiddellijk, hetzij op langere termijn. Alternatieve brandstoffen die lagere emissies veroorzaken zijn in dit verband uiteraard van groot belang. De kwaliteit van HVO100 is hoger dan die van pure biodiesel. Elektriciteit als energiebron vereist een andere infrastructuur, die eerst moet worden ontwikkeld. Liebherr werkt aan elektrische voertuigen voor bepaalde toepassingen. Vele daarvan worden al met succes gebruikt op bouwplaatsen. Vanuit milieuoogpunt is elektriciteit echter niet praktisch of mogelijk voor alle machines, soorten gebruik en locaties. E-brandstoffen zijn momenteel nog niet beschikbaar in grote hoeveelheden en alleen tegen extreem hoge prijzen. Volgens onze huidige kennis is hun potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen ongeveer even groot als dat van HVO100 op basis van rest- en afvalstoffen.”         

liebherr

Wat betekent de keuze van Liebherr voor Neste MY Renewable Diesel in de praktijk?

“We zijn begonnen met het gebruik van Neste MY in de Liebherr fabriek in Ehingen, Duitsland, en breiden het gebruik ervan nu uit naar andere locaties. Bijvoorbeeld de Liebherr fabriek in Kirchdorf, die hydraulische graafmachines produceert, heeft deze brandstof nu ook in gebruik. Wij zijn van plan HVO100 te gebruiken daar waar dat wettelijk is toegestaan en vertrouwen erop dat onze leveranciers betrouwbare levering kunnen garanderen. Dit geldt niet alleen voor de brandstof die wij in onze producten stoppen vóór aflevering, maar ook, waar mogelijk, voor onze eigen fabriek en operationele infrastructuur."

Hoe belangrijk is het gebruik van Neste MY voor uw klanten?

“Als Liebherr hebben we een verantwoordelijkheid tegenover klanten en het milieu. Wij bieden een uitgebreid assortiment van verschillende machines en bedienen een breed spectrum van klanten. We hebben klanten die al volledig op HVO zijn overgestapt, maar ook klanten die de voorkeur geven aan andere brandstoffen of zelfs compleet andere aandrijftechnieken. Daar zijn vele redenen voor. In sommige gevallen staat het feit dat andere voertuigen in hun wagenpark geen HVO kunnen of mogen gebruiken een volledige overstap in de weg. Ook de beschikbaarheid van de brandstof bij openbare tankstations speelt vaak een rol bij de beslissing. Veel klanten zijn afhankelijk van de openbare voorzieningen-infrastructuur en moeten daar bij hun besluitvorming rekening mee houden. Onze klanten zijn altijd vrij om de brandstof te kiezen die het beste past bij hun individuele machine en het soort gebruik.” 

Hoe is de omschakeling zelf verlopen?

“Tot dusver heeft de omschakeling niet tot technische problemen geleid. Om een soepel proces te garanderen, hebben wij de brandstof uiteraard vooraf uitgebreid getest: in onze motorenfabriek in het Zwitserse Bulle, op onze productielocatie voor mobiele kranen en rupskranen in het Duitse Ehingen, en in operationeel gebruik bij klanten.”  

Wat kwam uit de tests met Neste MY voor uw machines naar voren?

“Er zijn meetbare verschillen die de vele voordelen van deze brandstof aantonen: het volumeverbruik is wellicht iets hoger, maar de brandstof is beter bestand tegen lage temperaturen en produceert ook veel lagere broeikasgasemissies in vergelijking met fossiele diesel. Zowel roet in oudere voertuigen zonder roetfilter als NOx-emissies nemen verder af bij het gebruik van HVO100. Alle feedback van chauffeurs is absoluut positief. De machines leveren dezelfde prestaties als bij het gebruik van fossiele diesel.”    

En hoe hebben klanten op uw beslissing gereageerd?

“Veel klanten zijn blij dat wij ons objectief en intensief bezighouden met alternatieve aandrijftechnieken op een grondige en volledig open manier. Verschillende klanten en partners onderschrijven ons beleid om naar andere mogelijkheden te kijken in plaats van blindelings de algemene trend te volgen. HVO100 is het resultaat van onze open benadering van verschillende technologieën, en we hebben ervoor gekozen om nu al te beginnen met het terugdringen van de uitstoot. Een ander voordeel is dat onze klanten hun bestaande machines zonder beperkingen kunnen blijven gebruiken, en dat er geen inspanningen nodig zijn om machines te vervangen of om te bouwen. Dat spreekt uiteraard veel klanten aan.” 

Ziet u HVO als overbruggingstechnologie of ook als langetermijnoplossing?

“Wij blijven alle technologieën op een open en objectieve manier beoordelen. Het uitgebreide productaanbod van Liebherr dwingt ons daartoe. Want alleen zo kunnen wij optimaal voldoen aan de behoeften van onze klanten en aan de milieueisen. Het vinden van geschikte alternatieven voor grote, energie-intensieve en mobiele apparaten is een enorme uitdaging. In al deze gevallen zijn alternatieve brandstoffen momenteel van groot belang. Tegenwoordig is HVO100 een uitstekend alternatief, omdat het direct en zonder veel moeite kan worden gebruikt in de meeste bestaande machines met een dieselmotor, en omdat het bovendien aanzienlijk bijdraagt tot een vermindering van de uitstoot.”  

 

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel