Wegvervoer vandaag en morgen

Wegvervoer vandaag en morgen

Transport is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies. In 2018 heeft het wegtransport in de Europese Unie (EU-27) het equivalent van 786 miljoen ton broeikasgasemissies (Mt CO2e)1 geproduceerd, wat 73% van alle vervoersemissies in Europa vertegenwoordigt. Het aanpakken van de emissies van het wegvervoer is dus van het grootste belang om de impact van mobiliteit op het klimaat te verminderen. 

De weg naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) loopt langs verschillende parallelle wegen. Het draait allemaal om prioriteiten stellen en keuzes maken. Volgens een effectbeoordelingsstudie van de Europese Commissie2 zullen verbrandingsmotoren in 2030 nog steeds de meerderheid van de voertuigen aandrijven, zelfs in het model dat uitgaat van de snelste overschakeling op elektrificatie. Voor zware vrachtwagens zal diesel nog steeds veruit de meest gebruikte energiebron zijn3. Als het erom gaat de emissies van het wegtransport aan te pakken, blijft hernieuwbare diesel een kostenefficiënte oplossing voor het bestaande dieselpark.

truck on the road

Doelstellingen België: Tegen 2030, 35% minder uitstoot van broeikasgassen (GHG) in vergelijking met 2005. 

road transport forest

Haal 2030 doelen voor 20.30 u. Vanavond

Elektrische en plug-in hybrides worden steeds populairder. In 2020 waren ze goed voor 23%4 van de verkoop van alle personenauto's. De meeste voertuigen die nu en in de komende jaren op de weg rijden, maken echter gebruik van verbrandingsmotoren. Veel personenauto's en de overgrote meerderheid van vrachtwagens worden aangedreven door dieselmotoren. Biobrandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel zijn onmiddellijk beschikbare oplossingen waarmee het transport kan voldoen aan de ambitieuze doelstelling van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De recente doelstelling van de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit5 om 30 miljoen EV's op de weg te krijgen in de EU vertegenwoordigt slechts 12% van het huidige wagenpark. Er is dus een oplossing nodig om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) van de meerderheid van de voertuigen te verminderen.

Uitsplitsing Europese personenwagens volgens brandstoftype

Chart 1
 • 3.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.8% Plug-in hybride
 • 42.3% Diesel
 • 52.9% Benzine

Uitsplitsing Europese lichte vrachtwagens volgens brandstoftype

Chart 2
 • 2.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.3% Elektrisch
 • 0.0% Plug-in hybride
 • 7.8% Benzine
 • 89.5% Diesel 

Uitsplitsing Europese bussen volgens brandstoftype

Chart 3
 • 3.3% Alternatieve brandstoffen
 • 0.6% Elektrisch
 • 0.7% Plug-in hybride
 • 0.8% Benzine
 • 94.5% Diesel

Uitsplitsing Europese vrachtwagens volgens brandstoftype

Chart 4
 • 2.9% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.1% Plug-in hybride
 • 0.1% Benzine 
 • 96.5% Diesel

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

CONTACTEER ONS

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel