Vragen en antwoorden over Neste MY

Producteigenschappen en gebruik

Wat is Neste MY?

Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) is een fossielvrije* oplossing om de uitstoot van broeikasgassen meteen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Het product heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel en is geschikt voor alle dieselvoertuigen en -motoren. Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën en geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO100). De brandstof biedt dezelfde hoge prestaties als gewone diesel, maar ook een wel 90% lagere uitstoot van broeikasgassen (CO2e) dan fossiele diesel.

Waarom heet het Neste MY?

Het bereiken van koolstofneutraliteit is een gezamenlijke inspanning, waarbij ieders individuele keuze telt. Het is MIJN keuze om actie te ondernemen voor een duurzame toekomst. Het is MIJN keuze om een impact te hebben. Het is MIJN keuze om dat vandaag te doen. Daarom noemen we onze oplossing Neste MY – ter ere van alle keuzes die vandaag worden gemaakt in het voordeel van onze planeet.

Wat zijn de voordelen van Neste MY Renewable Diesel vergeleken bij fossiele diesel?

Neste MY Renewable Diesel heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel en is geschikt voor alle dieselvoertuigen en -motoren. De brandstof biedt dezelfde hoge prestaties als gewone diesel, maar ook een wel 90% lagere uitstoot van broeikasgassen (CO2e) dan fossiele diesel.* Bovendien vermindert Neste MY de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden (NOx), koolwaterstof, koolmonoxide en PAK's, zeker bij oudere voertuigen. Ontdek alle voordelen van Neste MY Renewable Diesel.

In welke voertuigen en motoren kan Neste MY Renewable Diesel (HVO100) worden gebruikt?

Doordat Neste MY Renewable Diesel een vergelijkbare chemische samenstelling heeft als fossiele diesel, kan de brandstof zo worden bijgetankt in elk dieselvoertuig. Hiervoor is geen aanpassing aan de motor nodig.

Waarin verschilt Neste MY Renewable Diesel (HVO) van fossiele diesel?

Neste MY Renewable Diesel presteert net zoals fossiele diesel, maar is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Neste MY Renewable Diesel verlaagt de uitstoot van broeikasgassen met wel 90% vergeleken met fossiele diesel.* Neste MY is uitermate geschikt voor koude weersomstandigheden, tot wel -22 °C. De prestaties bij lage temperaturen zijn beter dan die van fossiele diesel, door de efficiënte en schone verbranding dankzij het hoge cetaangetal. 

Aan welke standaarden voldoet Neste MY?

Neste MY voldoet aan de norm EN15940 voor paraffinehoudende dieselbrandstof.

Welke voertuigproducenten hebben Neste MY Renewable Diesel goedgekeurd?

Belangrijke fabrikanten van zware voertuigen, zoals Volvo Trucks, John Deere, Caterpillar, Scania, Mercedes-Benz, DAF en MAN, hebben het gebruik van Neste MY Renewable Diesel goedgekeurd. Staat uw merk er niet bij, neem dan contact met ons op. We werken namelijk continu samen met constructeurs overal ter wereld voor tests en goedkeuringen.

Hoe presteert Neste MY in vergelijking met andere hernieuwbare brandstoffen en fossiele diesels?

Het hoge cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel zorgt voor een efficiënte en schone verbranding. Neste MY is met zijn goede koude-eigenschappen geschikt voor zeer koude weersomstandigheden, tot wel -22 graden. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel vrij van zwavel, zuurstof en aromatische verbindingen en kan de brandstof lange tijd worden bewaard zonder kwaliteitsverlies of waterophoping.

Kan je fossiele diesel en Neste MY met elkaar mengen?

Ja. Neste MY Renewable Diesel heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. De diesel kan hierdoor fossiele diesel probleemloos vervangen, zonder te investeren in nieuwe voertuigen of motoren aan te passen. De brandstof kan in elke verhouding worden gemengd met fossiele diesel of 100% puur worden gebruikt.

Is Neste MY kwalitatief hoogwaardiger dan andere HVO’s?

Neste MY is een HVO in de meest pure vorm (HVO100). In vergelijking met andere HVO’s heeft Neste MY het meest uitgebreide grondstoffenportfolio, een uitstekende productiestabiliteit en zeer goede koude-eigenschappen. HVO’s zijn er in allerlei mengvormen. HVO20 bestaat bijvoorbeeld uit 20% HVO en 80% fossiele diesel. Bij HVO100 zijn de duurzaamheidsvoordelen logischerwijs het grootst. Wanneer HVO met diesel wordt gemengd, verkleinen de duurzaamheidsvoordelen evenredig. Zo biedt HVO100 een CO2e-reductie tot wel 90%. Bij HVO20 is dat een vijfde (18%).

Zijn hernieuwbare diesel zoals Neste MY en biodiesel dezelfde soort brandstoffen?

Nee. Hernieuwbare diesel en biodiesel zijn twee verschillende brandstoffen. Neste MY Renewable Diesel gebruikt alleen hernieuwbare, organische grondstoffen, waarvan de leveranciers aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. De verwerking van de grondstoffen verschilt. Neste MY is een HVO: plantaardige olie wordt gezuiverd en bij hoge temperatuur met waterstof behandeld. Dat geeft hernieuwbare diesel een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Biodiesel wordt geproduceerd op basis van vetzuurmethylester (FAME). De kwaliteit is minder hoog en minder constant. Ook verschilt biodiesel qua samenstelling van zowel fossiele als hernieuwbare diesel. Neste MY Renewable Diesel vergt dankzij de vergelijkbare chemische samenstelling geen extra investeringen in het wagenpark of extra onderhoud. Biodiesel vergt wél aanpassingen aan de motor en meer onderhoud. 

Hoe vermindert Neste MY de broeikasgasemissies vergeleken met elektrisch rijden?

Neste MY biedt meteen een CO2e-reductie tot wel 90 procent in vergelijking met fossiele diesel.* De brandstof kan eenvoudig worden bijgetankt in elke dieselmotor, in elke verhouding. Er zijn geen investeringen nodig om voertuigen te vervangen of motoren aan te passen. Neste MY Renewable Diesel is vandaag al op grote schaal verkrijgbaar. Het is voor klanten een betaalbare en onmiddellijke manier om hun uitstoot te verminderen, zonder te investeren in nieuwe voertuigen of te wachten op ondersteunende infrastructuur. Het gaat om een eenvoudige overstap die wagenparken toekomstbestendig maakt, zodat gedane investeringen niet plots nutteloos blijken.

Productie

In welke raffinaderijen wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd?

Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd in onze raffinaderijen in Porvoo, Singapore en Rotterdam. Alle Neste-raffinaderijen waar hernieuwbare producten worden gemaakt, beschikken over een International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of zijn goedgekeurd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Daarnaast hebben de raffinaderijen in Porvoo, Rotterdam en Singapore een ISO 14001-milieucertificering.

Hoeveel hernieuwbare diesel produceert Neste jaarlijks en hoeveel kan het bijdragen aan de vermindering van de uitstoot?

Neste is wereldwijd de grootste producent van hernieuwbare diesel. Jaarlijks produceren wij bijna drie miljoen ton hernieuwbare diesel. Na de uitbreiding met Singapore die wordt verwacht in Q1 2023, zal de totale jaarlijkse capaciteit in hernieuwbare producten van Neste toenemen van 3,2 tot bijna 4,5 miljoen ton per jaar.

In 2020 hebben de hernieuwbare producten van Neste klanten op verschillende geografische markten geholpen om de uitstoot van broeikasgassen met in totaal 10 miljoen ton* te verminderen. Dat komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,5 miljoen EU-burgers (bron: Wereldbank) of met 3,7 miljoen personenauto's een jaar lang van de weg halen. 

Grondstoffen en duurzaamheid

Hoe houdt Neste toezicht op de koolstofvoetafdruk* van Neste MY Renewable Diesel?

De koolstofvoetafdruk van al onze producten wordt berekend over hun gehele levenscyclus, vanaf de productie door raffinage van de grondstof tot het eindgebruik.

Neste MY Renewable Diesel heeft een beduidend kleinere koolstofvoetafdruk dan fossiele diesel. In vergelijking met fossiele diesel vermindert Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van broeikasgassen met wel 90%.

De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met Neste MY Renewable Diesel hangt af van de grondstof waarmee de brandstof wordt geproduceerd. De grootste vermindering wordt gerealiseerd door het gebruik van afval en reststoffen.

Biobrandstoffen

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals suiker, zetmeel en plantaardige olie, alsook van verschillende rest- en afvalstoffen uit de bosbouw, landbouw en voedingsindustrie.

De uitstoot van broeikasgassen gedurende de volledige levenscyclus van de biobrandstoffen is over het algemeen significant kleiner dan die van fossiele brandstoffen.

Zijn biobrandstoffen duurzaam?

Dat hangt af van de manier waarop de biobrandstoffen worden geproduceerd. Duurzame biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn van duurzame bronnen. Hun productieketen voldoet aan de strenge duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen die op veel markten zijn vastgesteld (bv. de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie van de EU in Europa).

In Europa wordt brandstof pas als duurzaam beschouwd wanneer de brandstofproducent hernieuwbare grondstoffen uit traceerbare bronnen gebruikt. De producent moet kunnen bewijzen dat de grondstoffen niet afkomstig zijn van landbouwbedrijven die na 2008 zijn ontstaan door het kappen van natuurlijke bossen of andere gronden met een hoge biodiversiteitswaarde.

Kan ik biobrandstof tanken in een regulier dieselvoertuig?

Dat hangt af van het type biobrandstof. Nesty MY Renewable Diesel (HVO) is een drop-in brandstof en kan zonder aanpassingen in alle dieselmotoren worden getankt. De brandstof kan zowel in elke verhouding gemengd worden met fossiele diesel als puur gebruikt worden (100% concentratie).

Voor mengsels met een hoog percentage biodiesel (FAME) of ethanol heeft u daarentegen wel een aangepaste motor nodig. Raadpleeg uw leverancier wat voor uw voertuig van toepassing is.
 

Waarom dragen biobrandstoffen niet evenveel bij tot de klimaatverandering als fossiele brandstoffen?

Biobrandstoffen worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De uitstoot bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide die de hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa, via fotosynthese aan de atmosfeer onttrekken. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen en stoten rechtstreeks koolstof uit in de atmosfeer. Daarom hebben biobrandstoffen een aanzienlijk kleinere koolstofvoetafdruk dan fossiele brandstoffen. De koolstofvoetafdruk van biodiesel (FAME) en ethanol is 60 tot 80% kleiner in vergelijking met fossiele brandstoffen. Bij gebruik van Neste MY Renewable Diesel is de voetafdruk zelfs tot 90% kleiner.

Wat is LPG?

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas. In vergelijking met benzine kan LPG de luchtkwaliteit verbeteren, maar het wordt voornamelijk gemaakt van fossiele grondstoffen, wat het positieve effect op de klimaatverandering dan weer beperkt. Verder is het onmogelijk om een benzinewagen met LPG te vullen, aangezien daarvoor een volledig aangepast voertuig voor nodig is.

*Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.

**De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

 

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel