Goederenvervoer in Europa

Goederenvervoer in Europa

Het goederenvervoer over de weg vormt de ruggengraat van de Europese economie en is essentieel voor het geïntegreerde Europese logistiek- en vervoerssysteem. Wegvervoer is veruit de belangrijkste vorm van goederenvervoer en levert goederen in heel Europa op een snelle, efficiënte, flexibele en kosteneffectieve manier. Het wegvervoer zal de komende decennia nog toenemen: volgens een voorzichtige raming zal de vervoersactiviteit in de komende 12 jaar met 30% toenemen1.

Het is echter ook een belangrijke bron van emissies. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de emissies, maar er zijn meer oplossingen nodig om de emissiereductiedoelstellingen te halen. Volgens een effectbeoordeling van de Europese Commissie2 zal het merendeel van de vrachtwagens in 2030 door diesel worden aangedreven. Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen over de hele levenscyclus van de brandstof met tot 90%* verminderen in vergelijking met de huidige fossiele diesel.

kid in a car

Cijfers en feiten

truck with cargo icon

75.3%

Het wegvervoer is goed voor 75,3% van het totale goederenvervoer over land3
fleet icon

6.2 MILLION

Er rijden in de EU 6,2 miljoen middelgrote en zware bedrijfsvoertuigen op de weg4
calendar icon

13 JAAR

De gemiddelde leeftijd van middelgrote en zware vrachtvoertuigen in de EU is 13 jaar5
tank icon

97%

97% van het vrachtwagenpark in de EU rijdt op diesel6
 
REDUCE GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS

25%

Zware vrachtvoertuigen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-emissies van de vervoerssector7
km icon

1.7

Vrachtvervoer legt meer dan 1,7 triljoen km af op de Europese wegen8

Neste MY Renewable Diesel kan de broeikasgasuitstoot van alle voertuigen met een dieselmotor met tot 90%* verminderen gedurende de levenscyclus van de brandstof, in vergelijking met fossiele diesel.

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

CONTACTEER ONS

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel