Posted in

Marinier

+ Show more topics - Hide topics
Marinier
Marinier

Op weg naar emissievrije scheepvaart: drie belangrijke drijfveren

Hernieuwbare oplossingen
Hernieuwbare oplossingen

Neste introduceert samen met Nordic Marine Oil een co-processed scheepsbrandstof - een nieuwe oplossing voor de maritieme sector die tot 80% minder broeikasgassen uitstoot