Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare grondstoffen

In 2021 waren afval en residuen wereldwijd goed voor meer dan 90% van Neste's hernieuwbare grondstoffeninput. Bij Neste gebruiken we een grote verscheidenheid aan duurzaam geproduceerde grondstoffen van overal ter wereld om hernieuwbare producten te maken in onze raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. Het aandeel van de afzonderlijke grondstoffen in Neste's raffinage kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van hun beschikbaarheid, prijs en marktspecifieke vereisten. 

Neste's eigen NEXBTL-technologie maakt het mogelijk om heel wat verschillende hernieuwbare vetten en oliën te gebruiken voor de productie van hernieuwbare producten. Onze hernieuwbare producten zijn altijd van topkwaliteit, ongeacht de grondstoffen die bij de productie ervan worden gebruikt. 

Huidige grondstoffenmix

animal fat icon

DIERLIJKE VETTEN UIT AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE

cooking oil icon

GEBRUIKT FRITUURVET

vegetable oil icon

PRODUCTIEAFVAL EN RESIDU VAN PLANTAARDIGE OLIE

fish bone icon

VISVET UIT VISPRODUCTIEAFVAL

corn icon

TECHNISCHE MAÏSOLIE (EEN RESIDU VAN DE ETHANOLPRODUCTIE)

sustainably produced vegetable oils

DUURZAAM GEPRODUCEERDE PLANTAARDIGE OLIËN

innovative feedstock

Innovatieve nieuwe grondstoffen

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe grondstoffen. 

Wij blijven streven naar een grotere beschikbaarheid van hernieuwbare grondstoffen, terwijl wij ook technologieën ontwikkelen om onze huidige grondstoffenportefeuille nog verder te diversifiëren. Zo zullen we toegang hebben tot voldoende hoeveelheden grondstoffen om onze groeiende productiecapaciteit te ondersteunen, waardoor wij onze positieve klimaatvoetafdruk kunnen maximaliseren.

Wij ontwikkelen de beschikbaarheid van opkomende afval- en residugrondstoffen van lagere kwaliteit zoals zure oliën, slib van palmafvalwater en uit afvalwater gewonnen vet (d.w.z. "bruin vet"). Tegelijk blijven we ook toekomstige grondstofopties bestuderen, bijvoorbeeld lignocellulose zoals residuen van landbouw- en boskap, vast stedelijk afval en algen. 

Op middellange tot lange termijn willen we onze portefeuille ook blijven diversifiëren met andere soorten grondstoffen, bijvoorbeeld nieuwe plantaardige oliën uit geavanceerde landbouwconcepten. Neste blijft ook Power-to-X-technologieën onderzoeken. We ondernemen stappen om de beschikbaarheid van grondstoffen te verzekeren, bijvoorbeeld door overnames van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de inzameling van afval en residuen, partnerschappen, de uitbouw van ons wereldwijd aggregatienetwerk, en door de ontwikkeling van onze technische capaciteiten om meer uitdagende grondstoffen te verwerken.
 

Neste MY Renewable Diesel (HVOis gemaakt van een diverse mix van 100% hernieuwbare grondstoffen, terwijl een consistente productkwaliteit wordt gegarandeerd.

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

CONTACTEER ONS

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel