Hoe wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd?

Hoe wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd? 

Uw wagenpark overschakelen van fossiele diesel naar Neste MY Renewable DieselTM is heel eenvoudig. Het proces om hernieuwbare brandstof te maken heeft echter jaren onderzoek gevraagd. Zo ontwikkelden we onze eigen NEXBTL technologie. Het proces bestaat uit drie stappen die hernieuwbare grondstoffen omzetten in een brandstof die de uitstoot van broeikasgassen (GHG) aanzienlijk vermindert. 

Neste MY wordt geproduceerd in Neste-fabrieken in Singapore, Rotterdam (Nederland) en Porvoo (Finland).

factory workers

The story behind Neste MY Renewable Diesel

production step 2

Wat velen zien als afval, zien wij als waardevolle grondstoffen

Bij Neste zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe grondstoffen. Neste gebruikt heel wat hernieuwbare grondstoffen van over de hele wereld om hernieuwbare producten te produceren. Het grootste deel van de hernieuwbare grondstoffen bestaat uit afval en residu's, terwijl een kleiner percentage van verschillende plantaardige oliën ook kan worden gebruikt. De top 3 van hernieuwbare grondstofcategorieën die jaarlijks worden gebruikt zijn dierlijk vetafval, afgewerkte bak- en braadolie en verschillende afvalstoffen en residuen van de verwerking van plantaardige olie. Het aandeel van de afzonderlijke grondstoffen varieert van jaar tot jaar, en van markt tot markt, afhankelijk van beschikbaarheid, prijs en marktspecifieke eisen.

production step 2

Grondstoffen zuiveren

De afval- en reststoffen worden voorbehandeld om onzuiverheden te verwijderen. Zo ontstaat een propere grondstof die kan worden omgezet in hernieuwbare producten.

production step 3

Raffinage is de laatste stap

Om dieselmoleculen te produceren, moet zuurstof afkomstig van hernieuwbare grondstoffen worden verwijderd met behulp van extra waterstof. Ook andere onzuiverheden, zoals zwavel, worden tijdens dit proces verwijderd. De koolwaterstoffen worden vervolgens geïsomeriseerd en de eigenschappen van de eindproducten worden verfijnd tot hernieuwbare diesel. Tijdens dit proces wordt de koolwaterstofstructuur vertakt om de gewenste eigenschappen te creëren, een uniek element van onze gepatenteerde NEXBTL-technologie.

production step 4

Eindproduct: Neste MY Renewable Diesel™ 

Het eindresultaat is een HVO brandstof die de uitstoot van broeikasgassen met tot 90%* vermindert in vergelijking met fossiele diesel.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Neste koopt alleen duurzaam geproduceerde grondstoffen in. In onze contracten met leveranciers van duurzame grondstoffen zijn hierover strikte voorwaarden opgenomen. Zo zijn inzet voor duurzaamheid, bescherming van biodiversiteit en respect voor mensenrechten eisen waaraan allemaal moet worden voldaan voordat een contract wordt getekend. Het doel van Neste is om onze productie koolstofneutraal te maken tegen 2035.

Alle Neste-raffinaderijen die hernieuwbare producten produceren, hebben een International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of zijn goedgekeurd door het U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Bovendien hebben de raffinaderijen in Porvoo, Rotterdam en Singapore een ISO 14001-milieucertificaat.

children

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

CONTACTEER ONS

*De methodologie voor de berekening van de levenscyclusemissies en de emissiereductie is in overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energie II van de Europese Unie (2018/2001/EU).

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel