31 Mei 2022

Transparant en traceerbaar: Neste en Circularise gaan inzicht in gebruik circulaire polymeren en chemicaliën in de waardeketen vergroten

Neste Corporation, Persbericht, 31 mei 2022 om 8 uur (EET) 

Afbeelding: Digitale materiaalpaspoorten in het systeem van Circularise. Bron: Circularise

Neste en de Nederlandse start-up Circularise kondigen een partnerschap aan om de traceerbaarheidssoftware van Circularise in te brengen in circulaire toeleveringsketens voor polymeren en chemicaliën. De bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van digitale oplossingen om hernieuwbare en gerecyclede materiaalstromen te traceren, om zo de waardeketen transparanter te maken.

De bedrijven gaan gebruik maken van de op blockchain gebaseerde traceerbaarheidssoftware van Circularise, die een digitale tweeling (‘twin’) van het fysieke materiaal creëert. Deze twin slaat informatie op over de gebruikte materialen in de waardeketen, zodat alle partijen in de waardeketen het materiaal kunnen volgen. Zo kan worden nagegaan waar de materialen vandaan komen en hoe en waar ze zijn verwerkt. De digitale twin kan ook informatie verstrekken over duurzaamheidsgegevens, zoals de koolstofvoetafdruk van de materialen of de producten die ermee worden gemaakt.

Op data gebaseerd inzicht in de toeleveringsketen verstrekt het vertrouwen in duurzame oplossingen

Oplossingen om toeleveringsketens inzichtelijker te maken, worden bijzonder waardevol in de polymeren- en chemische industrie. Materialen ondergaan verschillende verwerkingsstappen en worden vaak gemengd en samen met andere materialen verwerkt. Vooral in de opstartfase van duurzamere en circulaire waardeketens, kunnen hernieuwbare of gerecyclede materialen samen met fossiele materialen worden verwerkt. Dat maakt het moeilijker een verifieerbaar verband te leggen tussen eindproducten met een veel lagere koolstofvoetafdruk en de hernieuwbare of gerecyclede materialen waarmee ze zijn geproduceerd. Zolang er een mix van grondstoffen wordt gebruikt, is een groot deel van de geproduceerde hernieuwbare of gerecyclede producten afhankelijk van een massabalansmethode als een manier om de eindproducten te koppelen aan de gebruikte grondstoffen.

Met een digitaal traceringssysteem voor de toeleveringsketen willen Neste en Circularise de spelers in de waardeketen in staat stellen om toch verifieerbare claims voor deze producten te doen. Tegelijkertijd kunnen partijen in de waardeketen hun toeleveringsketens beter begrijpen. Dat gaat leiden tot meer transparantie als het gaat om de levenscyclusemissies van producten, of andere duurzaamheidsfactoren zoals biodiversiteit en mensenrechten.

"Het is heel gemakkelijk om duurzaamheid te claimen, maar het is vaak helemaal niet gemakkelijk om deze claims te onderbouwen", aldus Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing, Renewable Polymers and Chemicals bij Neste. "Toch zijn vertrouwen en geloofwaardigheid cruciale factoren als het om duurzaamheid gaat. Het kunnen traceren van alle materialen die in een product worden verwerkt, biedt een stevige basis om dat vertrouwen en die geloofwaardigheid te winnen. Wij kijken uit naar de samenwerking met Circularise om de polymeren- en chemische industrie te voorzien van een oplossing die voor de benodigde transparantie in de waardeketens zorgt."

Hoewel het vergroten van de zichtbaarheid en het vertrouwen het doel van de samenwerking is, geeft Circularise ook prioriteit aan vertrouwelijkheid. Het gebruik van een op publieke blockchain-gebaseerde infrastructuur en Circularise's eigen Smart Questioning-technologie, maakt het mogelijk om deze twee doelen te combineren in één oplossing. Hierdoor wordt het delen van betrouwbare gegevens en informatie tussen partijen in de waardeketen mogelijk, zonder dat intellectueel eigendom of privacy in gevaar wordt gebracht.

"We willen echt de communicatiebarrières doorbreken die de traceerbaarheid van de toeleveringsketen beperken", aldus Mesbah Sabur, de oprichter van Circularise. "En we werken samen met leveranciers die echt circulaire activiteiten willen creëren, die willen samenwerken met hun klanten en toezichthouders, en die inzichten in hun producten willen delen, maar tegelijkertijd hun gevoelige gegevens niet in gevaar willen brengen. Neste is een van de koplopers op dit gebied en we zijn enthousiast om met hen samen te werken om de toeleveringsketens transparanter en de wereld meer circulair te maken."

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: 

Neste: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uut EET).

Circularise: Igor Konstantinov, Head of Marketing, press@circularise.com
 

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl

Circularise in het kort

Circularise is een start-up voor traceerbaarheid en transparantie van de toeleveringsketen, opgericht in Nederland in 2016. Het softwaresysteem van Circularise helpt leveranciers van chemicaliën en kunststoffen, batterijmaterialen, metalen en andere sectoren bij het traceren en delen van materiaalgegevens, waaronder materiaalstaten en milieugegevens, zonder dat gevoelige informatie in gevaar komt. In het verlengde daarvan helpt het merken en OEM's om hun toeleveringsketens te monitoren, inzicht te krijgen in hun eigen Scope 3-emissies, te voldoen aan komende due diligence-regelgeving en de circulaire economie in hun activiteiten te implementeren. Kijk op de website: https://www.circularise.com