20 December 2023

Neste heeft in 2023 de hoeveelheid verwerkt plastic afval verdubbeld

Neste Corporation, Persbericht, 20 december 2023 om 12.00 uur (EET)

Foto: De raffinaderij van Neste in Porvoo heeft tot nu toe met succes meer dan 6.000 ton vloeibaar plastic afval verwerkt. Bron: Neste

  • In totaal heeft Neste tot nu toe meer dan 6.000 ton vloeibaar plastic afval verwerkt.
  • Het vloeibare plastic afval wordt geraffineerd tot hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe kunststoffen, wat bijdraagt aan een circulaire economie. 

In haar streven om chemische recycling op te schalen, heeft Neste met succes een nieuwe reeks testen op industriële schaal afgerond met toenemende volumes vloeibaar plastic afval in haar raffinaderij in Porvoo, Finland. De testen in de tweede helft van 2023 verdubbelden de totale hoeveelheid vloeibaar plastic afval die Neste heeft verwerkt, tot meer dan 6.000 ton. De grootste test in 2023 overschreed voor het eerst 2.000 ton vloeibaar plastic afval. De output van de testen is hoogwaardig, ISCC PLUS gecertificeerd materiaal voor nieuwe kunststoffen. 

"Er is dringend behoefte aan oplossingen om de uitstoot van het klimaat te beperken en tegelijkertijd het wereldwijde probleem van plastic afval aan te pakken", zegt Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling bij Neste. "We verwerken steeds meer plastic afval, wat getuigt van ons streven om chemische recycling op grotere schaal toe te passen. Tegelijkertijd tonen deze volumes ook de toewijding van onze partners, leveranciers en de industrie als geheel: we hebben er alle vertrouwen in dat chemische recycling de komende jaren op commerciële schaal zal bijdragen aan de circulariteit van kunststoffen."

Volumes zullen blijven toenemen

De huidige runs maken gebruik van de bestaande installaties in de raffinaderij van Neste en effenen de weg naar het starten van continue commerciële verwerking. Er wordt momenteel een nieuwe installatie gebouwd op de raffinaderij van Neste in Porvoo om de opwaardering van 150.000 ton vloeibaar plastic afval per jaar mogelijk te maken. Deze eerste fase van Neste's door het EU Innovatiefonds gesteunde PULSE-project, waarin Neste 111 miljoen euro investeert, zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond. In totaal mikt PULSE op een jaarlijkse capaciteit van 400.000 ton vloeibaar plastic afval. 

Neste zorgt voor de levering van vloeibaar plastic afval via verschillende leveranciers. Naast bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van chemische recycling, helpt het verwerken van vloeibaar plastic afval Neste stappen te zetten naar de ontwikkeling van zijn raffinaderij in Porvoo tot een locatie voor hernieuwbare en circulaire oplossingen, zoals eerder vandaag gecommuniceerd

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl