13 september 2022

ISCC en Circularise testen samen met 10 bedrijven, waaronder Neste, blockchain-technologie als aanvulling op de massabalanscertificering

Neste Corporation, persbericht 13 september 2022 om 11:15 uur (EET) 

Afbeelding: ISCC massabalans testsysteem. Bron: Circularise

Vandaag kondigt Circularise een baanbrekend gezamenlijk project aan met het certificeringssysteem ISCC, materiaalleveranciers Neste, Asahi Kasei, Borealis, Trinseo en Shell, original equipment manufacturers (OEM's) merken Arcelik, Philips Domestic Appliances en EVBox, en handelsbedrijven Marubeni en Itochu. In het project hebben de partners een blockchain-systeem getest als aanvulling op de ISCC Plus-certificering. De partijen zijn samengebracht door Circularise en Marubeni. Dit is de eerste keer dat 10 spelers uit de chemische industrie en bedrijven uit de apparatensector samen zijn gekomen om een op blockchain gebaseerd digitaal systeem te testen als toevoeging voor het  duurzaamheids-certificeringsproces van complexe waardeketens. 

Het op blockchain gebaseerde digitale systeem van Circularise werd getest met de ISCC Plus-certificering om de controle van gecertificeerde partijen efficiënter te maken en de integriteit van gecertificeerde gegevens te versterken. De deelnemers maakten gebruik van een openbare blockchain die authentificatie, decentralisatie en encryptie van gegevens ter verificatie van materiaalstromen en gerelateerde duurzaamheidsattributen mogelijk maakt. Deze innovatieve aanpak verschilt van andere blockchain-projecten waarbij bedrijven gebruik maken van een private blockchain die wordt beheerd door vooraf geselecteerde deelnemers, zoals leden van een consortium. In plaats daarvan gebruikten Circularise en de projectpartners een openbare blockchain, waardoor het voor bedrijven vrijwel onmogelijk wordt om duurzamer te lijken dan ze in werkelijkheid zijn, door het bewijs van een duurzaamheidsclaim te hergebruiken voor verschillende activa. Dit beginsel vormt de basis van het vertrouwen in de integriteit van gegevens. 

“Blockchaintechnologie zorgt voor een revolutie in de manier waarop gegevens worden opgeslagen en gedeeld. Bedrijven hoeven niet meer individueel een overzicht van goederen en transacties bij te houden in Excel. In plaats daarvan kunnen ze blockchain en slimme contracten gebruiken om overzichten op te slaan, transacties te registreren en massabalansregels toe te passen. Elke transactie is volledig traceerbaar. Auditors kunnen daarom vertrouwen op de blockchain voor delen van de audit," zegt Mesbah Sabur, oprichter van Circularise. “We zijn blij dat we onze kennis op het gebied van traceerbaarheid van de toeleveringsketen en gegevensbeheer over kunnen brengen op projectpartners zodat we een openbare gedecentraliseerde blockchain kunnen testen met de ISCC Plus-certificering.” 

“Het doel van Neste is een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. We willen een ​​positieve impact op de biodiversiteit te hebben en tegelijk een natuur-positieve waardeketen realiseren. Om van duurzaamheid een gemeenschappelijk voordeel voor de samenleving te maken, is transparantie in complexe waardeketens vereist. Dit is momenteel niet gemakkelijk beschikbaar. Ons doel in dit project met ISCC, Circularise en bedrijven met een voorlopersrol, is complexe waardeketens in staat te stellen te leren en ten volle te profiteren van innovatieve digitale oplossingen, met als doel gegevens efficiënt te delen en de duurzaamheidskenmerken van hun producten te valideren. Transparante duurzaamheidsattributen van producten komen de industrie, de consumenten en de maatschappij ten goede", zegt Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing van Neste’s Renewable Polymers and Chemicals divisie.

De traceerbaarheid van het materiaal en de verificatie van de gegevens op individuele locaties en over de hele waardeketen, werden gewaarborgd door ISCC Plus-certificering van elke locatie van de exploitanten. Daarbij waren specifieke audits, certificering en massabalansberekeningen van de locatie vereist om zekerheid te verschaffen over het duurzaamheidsgehalte. De gegevens zijn geüpload naar het softwaresysteem van Circularise om de massabalansboekhouding en -rapportage te verbeteren. 

"Certificering gaat in de toekomst steeds digitaler worden. Het zal certificeringsschema's in staat stellen het auditproces van de actoren in de toeleveringsketen te vereenvoudigen en de kans op fouten te verkleinen. Bedrijven zullen gemakkelijker kunnen aantonen dat zij de regels naleven en zich aan de auditregels houden”, aldus Jan Henke van ISCC. “We zijn blij dat we de traceerbaarheidssoftware van Circularise hebben getest op ISCC-procedures"

Massabalansbenadering voor de transitie naar duurzame chemicaliën

Momenteel is de chemische sector bezig met aanzienlijke inspanningen op het gebied van de duurzaamheidstransformatie, waaronder het heroverwegen van het gebruik van grondstoffen, circulariteit en de klimaateffecten van activiteiten en volledige waardeketens. Deze transformatie is grotendeels gebaseerd op het betrekken van nieuwe, duurzamere grondstoffen, met behoud van efficiënte processen, een levensvatbare economie en een hoge geloofwaardigheid.

Certificeringsschema’s die de optie bieden om het massabalanssysteem te gebruiken, maken een geleidelijke vervanging mogelijk van fossiele grondstoffen en materialen naar hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen. Tegelijkertijd wordt het gebruik van bestaande infrastructuur en apparatuur mogelijk gemaakt in plaats van het bouwen van nieuwe fabrieken en waardeketens. In het massabalanssysteem zijn gegevensopslag en -integriteit sleutelelementen bij het verifiëren van de duurzaamheid en de naleving van de certificeringsvoorschriften.

Een van de grootste uitdagingen voor de massabalansbenadering in de kunststoffen- en chemische industrie, is bewustwording en begrip. Via dit project zijn de samenwerkende partners erin geslaagd hun kennis over het onderwerp te verdiepen, interne processen op één lijn te brengen met de vereisten van ISCC Plus, en een nieuwe toekomstbestendige manier te testen voor het boeken van massabalanscredits, terwijl ze gemakkelijk tussen organisaties kunnen worden gedeeld. In het algemeen konden de actoren in de waardeketen zo hun duurzaamheidsclaims beter onderbouwen en de samenwerking verbeteren. Voorbij dit project gaat blockchain-technologie een cruciale rol spelen bij het aanvullen van de certificering van de toeleveringsketen om certificeringsschema’s in staat te stellen het auditproces van actoren in de toeleveringsketen te vereenvoudigen, het risico op fouten te verminderen en de duurzame transitie te versnellen. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
VP, Communications

Meer informatie:           

Neste: Neem contact op met de mediaservice van Neste, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET).

Circularise: press@circularise.com

ISCC: https://www.iscc-system.org/contact/ 

Citaten van alle deelnemende partners zijn hier te vinden.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl

Circularise in brief

Circularise is a supply chain traceability provider founded in The Netherlands in 2016. Circularise’s software system helps suppliers in chemicals, plastics, battery materials, metals, and other industries to trace materials and share their environmental footprint without risking their sensitive data. By extension, it helps brands to get visibility into their own Scope 3 emissions and other metrics, which is aligned with the regulatory push around Digital Product Passports, the German Supply Chain Act, and the Corporate Sustainability Reporting Directive. https://www.circularise.com/

ISCC in brief

ISCC is a global multi-stakeholder, sustainability and greenhouse gas certification scheme for circular and biogenic raw materials. It covers entire value chains from the point of origin of waste and residues or farms and plantations to final products. Via independent third-party audits, sustainability, traceability and chain of custody requirements need to be successfully certified. ISCC has system users in more than 100 countries and is governed by the ISCC multi-stakeholder Association with more than 200 Members. The scheme is continuously being further developed in an open multi-stakeholder approach. https://www.iscc-system.org/about/circular-economy/