15 Februari 2022

Neste’s hernieuwbare en circulaire oplossingen hebben klanten geholpen de uitstoot van broeikasgassen in 2021 wereldwijd met 10,9 miljoen ton te verminderen

Neste Corporation, Persbericht, 15 februari 2022 om 12 uur (EET)

In 2021 hebben Neste’s hernieuwbare en circulaire oplossingen klanten geholpen hun uitstoot van broeikasgas (GHG) wereldwijd met in totaal 10,9 miljoen ton* te verlagen. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,7 miljoen doorsnee EU-burgers (bron: Wereldbank) of de verwijdering van 4,2 miljoen personenauto’s van de wegen gedurende een volledig jaar.

"Met de 10,9 miljoen ton reductie in broeikasgasemissies zijn we meer dan halverwege onze doelstelling om onze klanten met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen te helpen hun emissies te verlagen met ten minste 20 miljoen ton CO2e per jaar tegen 2030," zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

"We erkennen dat we ook onze eigen klimaatimpact moeten verminderen. Daarom hebben we in 2021 onze ambitieuze klimaatdoelstelling om tegen 2035 koolstofneutraal te produceren, uitgebreid en een concrete doelstelling voor Scope 3-emissies gesteld. We willen het voortouw nemen in de transformatie naar een koolstofneutrale waardeketen tegen 2040 en de emissie-intensiteit van de gebruiksfase** van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020. Dit doen we door het aandeel van hernieuwbare en circulaire oplossingen te vergroten en samen te werken met leveranciers en partners om de emissies in de waardeketen te verminderen. Ten slotte zijn we goed op weg met onze doelstelling om tegen 2035 koolstofneutraal te produceren. We hebben meer dan 100 maatregelen geïdentificeerd om productie-emissies te verminderen. Sommige zijn al geïmplementeerd, we hebben bijvoorbeeld veel windenergie-overeenkomsten ondertekend met leveranciers," zegt Vanacker.

Neste heeft raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore voor de productie van hernieuwbare producten die volledig uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. De huidige jaarlijkse productiecapaciteit is ongeveer 3,3 miljoen ton.

"De vraag naar hernieuwbare producten neemt sterk toe, gedreven door hogere klimaatambities en ondersteunende regelgeving. Daarom breiden wij onze productiecapaciteit voor hernieuwbare producten voortdurend uit. Onze jaarlijkse productiecapaciteit zal toenemen tot 4,5 miljoen ton hernieuwbare producten als de uitbreiding van onze raffinaderij in Singapore aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 in gebruik wordt genomen. In combinatie met de modificatie van onze raffinaderij in Rotterdam voor de productie van sustainable aviation fuel (SAF), verwachten we eind 2023 een SAF-productiecapaciteit van 1,5 miljoen ton/a te bereiken,” aldus Vanacker.

De kern van Neste’s strategie en duurzaamheidsvisie zijn het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de vervanging van producten op basis van ruwe olie door hernieuwbare en circulaire oplossingen. Neste berekent de koolstofvoetafdruk van alle producten over de gehele levenscyclus: vanaf de productie van de grondstof tot het gebruik van het eindproduct. De hernieuwbare en circulaire producten van Neste leveren aanzienlijke besparingen van broeikasgasemissies op die Neste’s klanten helpen hun koolstofvoetafdruk of die van hun producten te verkleinen.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU Renewable Energy Directive II (EU)2018/2001.

**) De emissie-intensiteit van de gebruiksfase wordt berekend door de emissies van het gebruik van door Neste verkochte producten, te delen door de totale hoeveelheid verkochte energie (gCO2e/MJ).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (ma-vr 08.30 tot 16.00 EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl