15 Maart 2021

Neste selecteert Rotterdam als locatie voor de mogelijke volgende raffinaderij van wereldformaat voor hernieuwbare producten

Neste Corporation, Persbericht, 15 maart 2021 om 10 uur (EET)

Neste kondigde in maart 2020 aan dat het in het kader van haar bedrijfsstrategie van plan was haar productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te vergroten. Het bedrijf heeft nu een grondige studie voltooid naar de twee mogelijke locaties: Porvoo in Finland en Rotterdam in Nederland. Neste heeft op beide locaties bestaande faciliteiten. Er gelden voor beide locaties een groot aantal positieve factoren, maar het verschil in kosten weegt significant in het voordeel van Rotterdam. 

"Ik waardeer de open dialoog die we gedurende de gehele studiefase hadden met de autoriteiten in zowel Finland als Nederland. We ervoeren een constructieve benadering bij het vinden van de beste oplossingen voor het ondersteunen van onze toekomstige groei," zegt Peter Vanacker, Presidenten CEO van Neste. 

"Op basis van de grondige studies en berekeningen blijken de totale investeringskosten significant lager te zijn in Rotterdam. Onze beslissing is gebaseerd op het waarborgen van onze toekomstige concurrentiepositie en het uitvoeren van de groeistrategie voor onze hernieuwbare producten," vervolgt Vanacker.

De criteria voor locatiekeuze zijn onder andere de huidige markten en het regelgevend kader dat ondersteuning biedt voor marktgroei, mogelijkheden voor inkoop van grondstoffen, investerings- en exploitatiekosten, infrastructuur en koolstofarme nutsvoorzieningen alsmede lokale synergieën en stimuleringsmaatregelen. 

De belangrijkste aspecten die bijdragen aan het verschil in de totale kosten zijn de logistieke kosten, locatiespecifieke bouwkosten en beschikbaarheid van koolstofarme waterstofvoorzieningen. Daarnaast is de locatie in Porvoo complexer, wat leidt tot een hoger uitvoeringsrisico en een langere constructietijd. Rotterdam profiteert daarbij van de nabijheid van nieuwe markten voor Neste’s Renewable Aviation en Renewable Polymers and Chemicals activiteiten, alsmede de nabijheid van grondstofbronnen.

Neste streeft ernaar klaar te zijn voor een uiteindelijke investeringsbeslissing door de Raad van Bestuur rond het einde van 2021 of het begin van 2022. Het bedrijf blijft in ieder geval significant investeren in Finland, en met name in de Porvoo-locatie, gedreven door het streven in 2035 koolstof-neutrale productie te bereiken. Neste zal ook haar investeringen in toekomstige technologieën en grondstoffen versnellen. Finland is, en blijft het centrum voor research, ontwikkeling en innovatie van het bedrijf. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Foto's voor mediagebruik

Voor meer informatie: Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media(at)neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl