19 september 2022

Neste lanceert een strategische studie om haar raffinaderij in Porvoo om te vormen tot een hernieuwbare en circulaire site en het raffineren van ruwe olie tegen halverwege de jaren 2030 te stoppen

Neste Corporation, Persbericht, 19 september 2022 om 16.00 uur (EET)

Dit persbericht is een vertaling van het persbericht van Neste Corporation dat op 19 september 2022 is gepubliceerd in het Engels en Fins.

Bekijk hier het originele persbericht in het Engels: https://www.neste.com/releases-and-news/renewable-solutions/neste-launches-strategic-study-transitioning-its-porvoo-refinery-renewable-and-circular-site-and 

Op basis van haar capaciteit om proactief te transformeren, lanceert Neste een strategische studie om haar raffinaderij in Porvoo, Finland te laten omschakelen naar het raffineren van andere grondstoffen dan ruwe olie, en tot een wereldwijd toonaangevende locatie op het gebied van  hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Via co-processing, het aanpassen van installaties en bestaande raffinage-installaties, ervaring en knowhow te benutten, beoogt Neste om de productie van hernieuwbare en circulaire producten in Porvoo op lange termijn aanzienlijk te laten groeien. De transformatie die bestudeerd gaat worden, zou beginnen met de co-processing van zowel hernieuwbare als circulaire grondstoffen en kan dan in een later stadium doorgaan met het moderniseren van bestaande installaties, met een potentiële capaciteit op lange termijn van 2 tot 4 miljoen ton per jaar. De beoogde transformatie zou dan leiden tot het stopzetten van het raffineren van ruwe olie in Porvoo halverwege de jaren 2030. Neste zal ook verder actief de mogelijkheden voor groene waterstof in haar raffinaderij van Porvoo blijven bestuderen. Deze ontwikkelingen zouden in belangrijke mate bijdragen tot het realiseren van Neste’s klimaatdoelstellingen en Neste profileren als een wereldwijde koploper in de transformatie van de fossiele brandstof sector.

“De groeistrategie van Neste is gericht op hernieuwbare en circulaire oplossingen. Ons ambitieniveau blijft hoog met het lanceren van deze studie naar de transformatie van onze raffinaderij in Porvoo op de langere termijn, en te streven om uiteindelijk ruwe olie te vervangen door alternatieve grondstoffen. De site van Porvoo biedt een flexibele en grootschalige basis die kan uitgroeien tot een belangrijke site voor onze activiteiten op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen,” zegt Matti Lehmus, President en CEO van Neste.

Voor een transformatie op deze schaal zouden in het komende decennium grote investeringen nodig zijn. Afzonderlijke investeringsbeslissingen zullen genomen worden naarmate de planning vordert. Omdat de tijdspanne voor het plan meer dan een decennium is, zal het gebaseerd worden op modulariteit en flexibiliteit en aangepast kunnen worden aan variaties in het tempo van verandering in zowel Neste’s hernieuwbare en circulaire oplossingen als in de traditionele raffinage-activiteiten. Los van deze geplande transformatie blijft Neste haar klanten fossiele brandstofproducten aanbieden.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uut EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl