10 Februari 2023

Neste en Scania testen een digitale oplossing om het gebruik van hernieuwbare brandstoffen beter te kunnen volgen

Neste Corporation, Persbericht, 10 februari 2023 om 10.00 uur (EET)

Foto: Scania

Neste en Scania testen een digitale oplossing waarmee het verbruik van hernieuwbare brandstoffen door elke vrachtwagen gemakkelijk kan worden gevolgd en gecontroleerd. Door gegevens in de Scania Fleet Management Portal te combineren met de brandstofemissiegegevens van Neste, biedt de oplossing Scania's fleet management-klanten nauwkeurige, actuele gegevens voor hun broeikasgasemissie-rapportage en duurzaamheidscommunicatie. Klanten kunnen de klimaatimpact van hun gebruik van Neste's hernieuwbare brandstoffen vergelijken met het gebruik van fossiele brandstoffen en de voortgang richting hun klimaatdoelstellingen volgen. 

Neste en Scania testen de digitale oplossing met de logistieke bedrijven HAVI en UFF. De oplossing combineert gegevens over waar een bepaalde vrachtwagen heeft getankt en hoeveel hij heeft gereden, met gegevens over de klimaatimpact als gevolg van het gebruik van Neste MY Renewable Diesel™ in plaats van fossiele brandstof. Tot nu toe was het een uitdaging om na te gaan in hoeverre vrachtwagens daadwerkelijk op hernieuwbare brandstoffen rijden, aangezien diezelfde vrachtwagens ook op fossiele brandstoffen kunnen blijven rijden. De digitale oplossing die nu wordt getest, hoopt dit op te lossen. De gezamenlijke ambitie van Neste en Scania is dat de oplossing in de toekomst door alle vrachtwagenfabrikanten en voor alle soorten hernieuwbare brandstoffen gebruikt kan worden.  

"Het doel van onze unieke samenwerking is om samen met een vrachtwagenfabrikant te testen hoe het gebruik van hernieuwbare brandstoffen kan worden gecontroleerd en het klimaateffect nauwkeurig kan worden gerapporteerd. De klimaatgegevens komen nu digitaal in de systemen, terwijl ze vroeger meestal handmatig uit verschillende bronnen werden verzameld. Onze pilot met Scania begon met het achterhalen van de uitdagingen voor transportbedrijven bij de ontwikkeling van de duurzaamheid van hun vloot en de bijbehorende duurzaamheidsrapportage. We hebben klanten uit de transportsector uitgenodigd voor interviews om het service design-team van Scania een beter inzicht te geven in hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheidsontwikkeling. Wij wilden ook Scania ondersteunen bij hun inspanningen om hun eigen vooruitgang inzake het Science-Based Targets initiative (SBTi) te volgen en te rapporteren. Aangemoedigd door de succesvolle pilot in Finland, kijken we nu of we de oplossing kunnen uitbreiden naar de nieuwe markten," zegt Mats Hultman, Head of OEM Partnerships bij Neste. 

"Het doel van Scania is om de verschuiving naar een duurzaam transportsysteem te stimuleren, door een wereld van mobiliteit te creëren die beter is voor bedrijven, de maatschappij en het milieu.Wij zijn ervan overtuigd dat datatransparantie, connectiviteit en partnerschappen in het ecosysteem van vitaal belang zijn om deze transitie te versnellen, waarbij energie-efficiëntie, elektrificatie, hernieuwbare brandstoffen en slim en veilig vervoer allemaal deel uitmaken van de oplossing. In deze samenwerking was ons doel om toegang te krijgen tot betrouwbare, nauwkeurige en geautomatiseerde emissieberekeningen die zowel in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden maar die ook de geloofwaardigheid van hernieuwbare brandstoffen in het ecosysteem aantonen", aldus Jacob Thärnå, Head of Sustainable Transport bij Scania.

"HAVI streeft naar ‘net zero’ emissies tegen 2050 en we zijn er trots op om samen met onze klanten en partners te werken aan steeds duurzamere, digitale en transparante oplossingen voor de toeleveringsketen. Nu een groot deel van onze Europese vrachtwagenvloot wordt aangedreven door alternatieve brandstoffen, zoals elektrificatie, biogas en hernieuwbare diesel, zijn we verheugd dat dit baanbrekende digitaliseringsinitiatief van Scania en Neste automatische rapportage mogelijk maakt over de daadwerkelijke broeikasgasemissie-reducties die wij namens onze klanten realiseren. Meer in het algemeen kunnen leveringen met een verifieerbare lagere koolstofvoetafdruk ook het vertrouwen versterken in de vooruitgang die wordt geboekt in de richting van net zero", zegt Massimo D’Alessandro, Director Sustainability & Innovation, HAVI.

"Samen met Scania en onze pilotklanten, HAVI en UFF, willen we aantonen hoe klimaatgegevens extra waarde kunnen creëren en de logistieke sector op weg kunnen helpen naar lagere emissies. Samenwerking in de hele waardeketen is belangrijk wanneer nieuwe oplossingen worden ontwikkeld, en deze pilot is een goed voorbeeld van een klantgerichte oplossing die voor de hele sector de weg baant om klimaatverandering tegen te gaan",  zegt Mats Hultman, Head of OEM Partnerships bij Neste. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl 

Scania in brief

Scania is a world-leading provider of transport solutions. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system. In 2021, we delivered 88,930 trucks, 4,436 buses as well as 11,786 industrial and marine power systems to our customers. Net sales totalled to over SEK 146 billion, of which over 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs some 54,000 people. Research and development are mainly concentrated in Sweden. Production takes place in Europe and Latin America with regional product centres in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of TRATON GROUP. For more information visit: www.scania.com 

HAVI in brief

HAVI is a global, privately-owned company that connects people with ideas, data with insights, supply with demand, restaurants with deliveries, and ultimately, people with the products they love. Whether we are sourcing, storing or delivering products, we bring unmatched category expertise and unrivalled operational excellence, combined with powerful digital analytics and insights. Founded in 1974, HAVI employs more than 10,000 people and serves customers in more than 100 countries. Visit www.havi.com

UFF in brief

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) is a not for profit, non-governmental humanitarian foundation. The activities were launched in 1987. The foundation’s purpose is to contribute to and to enable and promote ecological, social and economic sustainability in the world in order to enable people, especially the less privileged, to increase their possibilities for reaching their full potential as humans and social beings. The foundation has a vision of a socially, ecologically and economically sustainable, fair world, where everyone has the opportunity to choose and to take responsible, positive action. More information here