17 April 2023

Neste en Q8 werken samen om Neste MY Renewable Diesel beschikbaar te maken op de Deense markt

Neste Corporation, Persbericht, 17 april 2023 om 9.00 uur (EET) 

Foto: Q8 Denemarken

Dankzij een strategische samenwerking tussen Q8 en Neste kunnen exploitanten in de transportsector vanaf 17 april 2023 bij negen Q8-tankstations in Denemarken Neste MY Renewable Diesel™ kopen, een brandstof van het type HVO100. 

Veel Deense bedrijven zijn hun vervoersactiviteiten aan het omschakelen naar meer duurzame brandstoffen, maar een groot deel van de Deense B2B-vloot wordt nog steeds aangedreven door fossiele diesel. Een nieuwe samenwerking tussen Q8 Denemarken en Neste, 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel, zal Deense transportbedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen van hun bestaande wagenpark aanzienlijk te verminderen door van fossiele diesel over te schakelen op hernieuwbare diesel, ook wel bekend als HVO100.

In eerste instantie zal de hernieuwbare diesel vanaf 17 april beschikbaar worden gesteld voor zwaar transport. 

“We staan de komende jaren voor een grote herstructurering van de transportsector, en we merken dat er vooral bij onze zakelijke klanten steeds meer vraag is naar producten die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de klimaatvoetafdruk. Biobrandstoffen zijn cruciaal om de komende jaren de nodige reducties te bereiken, vooral bij  zwaar transport. Daarom staat de samenwerking  met Neste centraal in onze algemene ambitie om de klimaatvoetafdruk van zowel onszelf als onze klanten te minimaliseren”, zegt Retail Director bij Q8, Helle Dahlgren Skov.

"We zijn erg enthousiast om ons aanbod van Neste MY Renewable Diesel in Europa uit te breiden, deze  keer in Denemarken in samenwerking met Q8. Wij zijn ervan overtuigd dat alle oplossingen nodig zijn om de emissies verbonden aan transport te verminderen en de bijdrage van de sector aan de EU-doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, te ondersteunen. Neste MY Renewable Diesel vereist geen aanpassing van bestaande motoren, voertuigen of de infrastructuur voor brandstofdistributie. Door hernieuwbare diesel van Neste te tanken kan de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levensduur van de brandstof met tot wel 90 procent* worden verminderd vergeleken met fossiele diesel. Wij streven ernaar onze klanten te ondersteunen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 20 miljoen ton per jaar te verminderen", zegt Christian Pettersson, Head of Branded Sales, Renewable Road Transportation Business Unit bij Neste.

Het doel van de samenwerking tussen Q8 en Neste is om de zware transportsector in heel Denemarken in staat te stellen emissies te verminderen. Neste MY Renewable Diesel is beschikbaar bij tankstations op routes met zeer zwaar transport in Denemarken.

*De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot over de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU Renewable Energy Directive II (EU)2018/2001.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl