13 Februari 2023

De hernieuwbare oplossingen van Neste hebben in 2022 klanten geholpen de uitstoot van broeikasgassen met 11,1 miljoen ton te verminderen

Neste Corporation, Persbericht, 13 februari 2023 om 11.00 uur (EET)

Neste stelt klanten in staat hun uitstoot van broeikasgassen (‘GHG’) te verminderen door hernieuwbare en circulaire oplossingen aan te bieden die fossiele producten kunnen vervangen. In 2022 hebben hernieuwbare oplossingen van Neste klanten wereldwijd geholpen hun uitstoot van broeikasgassen met in totaal 11,1 miljoen ton* te verlagen. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,8 miljoen doorsnee EU-burgers (bron: Wereldbank) of het verwijderen van 4 miljoen personenauto’s van de wegen gedurende een volledig jaar.

“We zijn goed op weg om onze belofte na te komen om onze klanten te helpen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton CO2e te verminderen. De strategische projecten die lopen, gaan onze productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in de komende jaren uitbreiden, wat onze inspanningen ondersteunt om onze koolstofhandafdruk te vergroten,” zegt Matti Lehmus, President en CEO van Neste.

Neste’s huidige wereldwijde productiecapaciteit voor hernieuwbare producten is 3,3 miljoen ton per jaar. De lopende uitbreiding van de raffinaderij in Singapore en de joint venture met Marathon Petroleum in Martinez, California, gaat de totale productiecapaciteit voor hernieuwbare producten vergroten tot 5,5 miljoen ton tegen het eind van 2023. Het maakt Neste tevens de enige wereldwijde leverancier van hernieuwbare brandstoffen en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën met productielocaties op drie continenten. De uitbreiding van de raffinaderij in Rotterdam gaat na voltooiing de totale productiecapaciteit voor hernieuwbare producten verder vergroten tot 6,8 miljoen ton tegen het eind van 2026. Daarnaast is Neste ook een strategische studie gestart om haar raffinaderij in Porvoo, Finland te transformeren naar een wereldwijd toonaangevende locatie op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen.

“Neste berekent de koolstofvoetafdruk van haar producten en oplossingen over de gehele levenscyclus: van de productie van de grondstoffen tot het uiteindelijke gebruik van het eindproduct. De hernieuwbare en circulaire producten van Neste maken significante besparingen op broeikasgasemissies mogelijk, die onze klanten helpen hun koolstofvoetafdruk of die van hun producten te verkleinen,” vervolgt Lehmus.

Neste wil de broeikasgasemissies van de productie tegen 2030 met 50% verminderen en tegen 2035 een koolstof-neutrale productie bereiken. Neste heeft ook de doelstelling de emissie-intensiteit van de gebruiksfase** van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020 én samen te werken met leveranciers en partners om de indirecte broeikasgasemissies van Neste’s hele waardeketen te verminderen.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot over de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU Renewable Energy Directive II (EU)2018/2001 en de California LCFS methodology, die sinds begin 2022 wordt toegepast in de broeikasgas-rapportage voor in de VS verkochte volumes.

**) De emissie-intensiteit van de gebruiksfase wordt berekend door de emissies van het gebruik van door Neste verkochte producten te delen door de totale hoeveelheid verkochte energie (gCO2e/MJ).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl