20 Juni 2023

Neste Capital Markets Day 2023: Wereldwijde groei en waardecreatie houden aan – dividendbeleid bijgewerkt

Published in Nieuws under Investeerders

Neste Corporation, Nieuws, 20 juni 2023 

Dit bericht is een vertaling van de Neste Corporation Stock Exchange Release die op 19 juni 2023 is gepubliceerd in het Engels en Fins.

Bekijk hier de originele Stock Exchange Release in het Engels: https://www.neste.com/releases-and-news/investors/neste-capital-markets-day-2023-global-growth-and-value-creation-continues-dividend-policy-updated

Neste Corporation houdt vandaag 20 juni 2023, haar Capital Markets Day 2023 in Londen, met presentaties over de bedrijfsstrategie, marktvooruitzichten en waardecreatie.

Financiële doelstellingen ongewijzigd

De financiële langetermijndoelen van Neste zijn Comparable ROACE (vergelijkbare Return on Average Capital Employed) na belastingen en de hefboomverhouding. Het streefcijfer voor Comparable ROACE na belastingen is meer dan 15%, terwijl het streefcijfer voor de hefboomverhouding lager is dan 40%. Aan het einde van Q1/2023 bedroeg Neste's vergelijkbare ROACE 31,8% en de hefboomverhouding 18,7%, beide ruim binnen de beoogde niveaus.

Bijgesteld dividendbeleid

Het dividendbeleid van Neste is als volgt bijgewerkt: "Het doel van Neste is om een concurrerend en op termijn groeiend dividend uit te keren." Het voormalige dividendbeleid was dat het bedrijf minimaal 50% van de vergelijkbare nettowinst van het bedrijf voor het jaar uitkeert als dividend.

Neste zal zich sterk blijven richten op het genereren van een sterke kasstroom en op het behouden van een sterke balans en strategische flexibiliteit om te profiteren van groeikansen. Neste's lopende investeringen, groeimogelijkheden en financiële positie zullen in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het dividendniveau, gericht op een geoptimaliseerde waardecreatie.

Continue vooruitgang bij de uitvoering van de strategie

De vraag naar hernieuwbare producten zal naar verwachting aanzienlijk groeien tegen 2030 en daarna, gedreven door hogere klimaatambities en ondersteunende regelgeving.

De belangrijkste elementen in de bijgewerkte strategie van Neste voor de toekomst zijn:

  • Voortdurende investeringen in de groei van hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare en circulaire productiecapaciteit;
  • Versnelde groei van de Renewable Aviation en Renewable Polymers and Chemicals business units;
  • Verbeterde product- en grondstofflexibiliteit en waardecreatie door optimalisatie van het flexibele bedrijfsmodel;
  • Meer aandacht voor efficiëntie en concurrentievermogen op lange termijn.

Neste handhaaft haar ambitieuze duurzaamheidsvisie en heeft goede vooruitgang geboekt met betrekking tot haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Drie sterke hernieuwbare bedrijfsonderdelen

In Renewable Road Transportation blijft Neste de wereldleider in hernieuwbare diesel. De wereldwijde vraag naar hernieuwbare diesel kan tegen 2030 oplopen tot meer dan 30 miljoen ton/jaar.

In Renewable Aviation is Neste uniek gepositioneerd om haar leidende positie in de groeiende markt van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te behouden. Neste verwacht dat de wereldwijde vraag naar SAF tegen 2030 15 miljoen ton/jaar zal bedragen (vorige schatting > 12 miljoen/jaar). Neste zal de marktgroei ondersteunen met een geplande SAF-productiecapaciteit van 1,5 miljoen ton/jaar die begin 2024 al beschikbaar is en in 2026 zal toenemen tot 2,2 miljoen ton/jaar. Daarna ziet Neste mogelijkheden om haar SAF-productiecapaciteit verder uit te breiden in haar bestaande raffinaderijen en op langere termijn via haar innovatieplatformen.

In Renewable Polymers and Chemicals is er een aanzienlijke marktopportuniteit voor hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen voor polymeren en chemicaliën binnen de door Neste gekozen industriesegmenten. De vraag hiernaar zal naar verwachting 17 miljoen ton/jaar bedragen in 2030. Neste breidt de wereldwijde aanwezigheid uit door samen te werken met productiepartners en bekende merken over de hele wereld.

Voortdurende groei in hernieuwbare grondstoffen en productieplatform

Neste's wereldwijde platform voor hernieuwbare grondstoffen en productie is aanzienlijk versterkt door investeringen in organische groei en door overnames in de afgelopen twee jaar. In de toekomst zal Neste haar platform wereldwijd blijven uitbreiden.

Neste verwacht dat de wereldwijde beschikbaarheid van afval en residuen in 2030 zal zijn gegroeid tot meer dan 40 miljoen ton/jaar.

Efficiëntie en concurrentievermogen op lange termijn: nieuwe doelen voor Neste Excellence

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met het Neste Excellence-programma. Tegen het einde van 2022 werden EBIT-verbeteringen voor een totaalbedrag van 464 miljoen euro gerealiseerd via het Neste Excellence-programma, waarbij het jaar 2018 als basisjaar diende.

De nieuwe verbeterde doelstellingen voor het Neste Excellence-programma is om meer dan 350 miljoen euro aan extra waarde te creëren tegen het einde van 2026, vergeleken met het jaar 2022 dat als het nieuwe basisjaar fungeert. Het programma richt zich op de volgende vier hefbomen: 1) Digitaal en datagestuurd Neste-programma; 2) End-to-end programma voor procesuitmuntendheid; 3) Productie-uitmuntendheid; en 4) Optimalisatie van het bedrijfsmodel.

Presentatiemateriaal en webcast

Het presentatiemateriaal voor de Capital Markets Day is beschikbaar op www.neste.com/investors op 20 juni vanaf ongeveer 14.00 uur (EET). De CMD-webcast kan online worden gevolgd op www.neste.com/investors.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie:

Matti Lehmus President en CEO, tel. +358 10 458 11
Martti Ala-Härkönen, EVP, CFO, tel. +358 40 737 6633
Investor Relations, tel. +358 50 458 8436 / investors@neste.com

Mediaservice van Neste, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl