23 september 2021

Neste Capital Markets Day 2021: Strategie en vernieuwing realiseren door middel van innovatie

Published in Nieuws under Investeerders

Neste Corporation, Persbericht, 23 september 2021 om 9 uur (EET)

 Neste houdt vandaag, 23 september 2021, een Capital Markets Day 2021 via een webcast. Op deze dag geven President en CEO Peter Vanacker en senior management presentaties over onderwerpen zoals de uitvoering van de strategie van het bedrijf, marktvooruitzichten en de bijgewerkte strategische doelstellingen.

Grote vooruitgang bij de uitvoering van de strategie

De strategie van Neste blijft relevant: we willen een wereldleider zijn in hernieuwbare en circulaire oplossingen. De vraag naar hernieuwbare producten groeit substantieel vanwege de hogere klimaatambities en ondersteunende regelgeving. Wij willen groeien met onze hernieuwbare oplossingen voor de luchtvaart, de polymeren- en chemische industrie, en het wegtransport; we zijn van plan om in 2030 over drie sterke bedrijfsonderdelen voor hernieuwbare oplossingen te beschikken. We hebben een uitstekende staat van dienst op het gebied van veiligheid en er is grote vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de strategie, ondanks de onzekerheden die door de wereldwijde pandemie zijn veroorzaakt.

Drie sterke bedrijfsonderdelen op het gebied van hernieuwbare oplossingen in 2030

 Met Renewable Aviation, zijn we de wereldleider in Sustainable Aviation Fuel (SAF, duurzame vliegtuigbrandstof). Duurzame luchtvaart is een snelgroeiende en zeer aantrekkelijke markt waarbij de regelgeving en de vrijwillige vraag zullen toenemen. We verwachten dat de wereldwijde vraag naar SAF in 2030 meer dan 12 miljoen ton/a zal bedragen. We ondersteunen de marktgroei met 1,5 miljoen ton/a geplande capaciteit die al eind 2023 beschikbaar is en we streven ernaar onze capaciteit nog verder uit te breiden om duurzaamheidsbewuste klanten in de luchtvaart te kunnen bedienen.

Met Renewable Polymers and Chemicals leiden we de totstandkoming van een circulaire bio-economie in de polymeren- en chemische industrie. Er is een aanzienlijke marktkans voor hernieuwbare en gerecycleerde koolwaterstoffen binnen de door ons geselecteerde industriesegmenten. We verwachten dat de omvang van de adresseerbare markt in 2030 meer dan 100 miljoen ton/a zal bedragen. We breiden onze wereldwijde aanwezigheid uit en werken wereldwijd met productiepartners en merkeigenaren samen.

Met Renewable Road Transportation zijn we de leider in de snelgroeiende markt voor hernieuwbare diesel voor wegvervoer. De wereldwijde klimaatdoelstellingen betekenen een zeer hoge ambitie voor duurzame oplossingen in transport en de wereldwijde vraag naar hernieuwbare diesel kan tegen 2030 de 30 miljoen ton/a overschrijden. Neste ondersteunt klanten in de heavy duty-segmenten en andere partners om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en we breiden het Neste MY-platform uit om duizenden klanten te bedienen.

We hebben ook de ambitie om Porvoo in 2030 tot de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Dit gaan we realiseren door de broeikasgasemissies van de raffinaderij in 2030 met 50% te verminderen en in 2035 een koolstof-neutrale productie te bereiken. We streven er ook naar om in 2030 het aandeel hernieuwbare en circulaire grondstoffen van de raffinaderij tot meer dan 10% te vergroten.

Innovatie blijft de kern van ons succes. We richten ons er op om in ten minste één van onze huidige innovatieplatforms in 2030 activiteiten op commerciële schaal te bereiken.

Nieuwe duurzaamheidsvisie

Neste stelt hoge eisen aan duurzaamheid. Onze nieuwe verbrede duurzaamheidsvisie is gericht op het klimaat, de biodiversiteit, de mensenrechten, de toeleveringsketen en grondstoffen. We zetten ons in voor transformatie naar een koolstof-neutrale waardeketen. We streven ernaar de emissie-intensiteit van verkochte producten te verminderen en werken met onze leveranciers en partners samen om de emissies in onze waardeketen te verminderen (Scope 3). We liggen goed op schema en blijven vooruitgang boeken met onze bestaande klimaatdoelen om onze eigen uitstoot te verminderen en in 2035 koolstof-neutrale productie (Scope 1 en 2) te bereiken, en om onze klanten te helpen hun uitstoot met ten minste 20 miljoen ton CO2e per jaar te verminderen in 2030.

De groei van ons Renewables production platform vordert

 Het renewables grondstof- en productieplatform van Neste is aanzienlijk versterkt door organische groei en recente acquisities, en we blijven ons platform wereldwijd uitbreiden. Het investeringsproject voor capaciteitsuitbreiding in Singapore ligt momenteel op schema voor de opstart aan het einde van het eerste kwartaal 2023. De investering van 1,5 miljard euro gaat onze capaciteit voor hernieuwbare producten met 1,3 miljoen ton/a vergroten en onze totale jaarlijkse productiecapaciteit op 4,5 miljoen ton te brengen. De nieuwe unit in Singapore biedt de mogelijkheid om tot 1 miljoen ton SAF per jaar in de fabriek te produceren. In combinatie met de SAF-aanpassing in Rotterdam verwachten we eind 2023 een SAF-productiecapaciteit van 1,5 miljoen ton/a te bereiken.

We hebben Rotterdam gekozen als locatie voor onze mogelijke volgende raffinaderij van wereldformaat voor hernieuwbare producten. Het project bevindt zich momenteel in de engineering-fase en is qua omvang vergelijkbaar met de nieuwe unit in Singapore. We streven ernaar om begin 2022 klaar te zijn om de investeringsbeslissing te nemen zodat we onze activiteiten met betrekking tot hernieuwbare oplossingen verder kunnen groeien. Onze huidige capaciteit voor hernieuwbare producten in Rotterdam van 1,4 miljoen ton, is de grootste van Europa.

 We verwachten dat de wereldwijde beschikbaarheid van afval- en reststoffen in 2030 tot 40 miljoen ton zal groeien. We richten ons op de ontwikkeling van nieuwe bronnen terwijl we de bestaande grondstof-pool uitbreiden. Ons doel is om het aandeel van ruwe palmolie en geraffineerde palmoliesoorten tegen eind 2023 tot  nul te verlagen. Het aandeel van nieuwe plantaardige oliën en andere nieuwe grondstoffen met een laag ILUC-risico zal naar verwachting na 2023 toenemen.

Verbeteringsdoelstellingen van het Neste Excellence-programma verhoogd

 Er is grote vooruitgang geboekt met het Neste Excellence-programma. Eind 2020 werd via het programma een vergelijkbare EBIT-verbetering van in totaal 237 miljoen euro gerealiseerd. De verbeteringsdoelstellingen voor het Neste Excellence-programma zijn verhoogd van 225 miljoen euro naar 350 miljoen euro eind 2022, en van 300 miljoen euro naar 500 miljoen euro in 2030. Deze verbeteringen worden gemeten ten opzichte van het jaar 2018.

De financiële doelstellingen van Neste voor de lange termijn zijn de leverage ratio en ROACE na belastingen, en deze blijven ongewijzigd. Het leverage doel is minder dan 40% en de ROACE-doelstelling is 15%. Ook het dividendbeleid van Neste blijft ongewijzigd. Op basis van het beleid zal het bedrijf ten minste 50% van de vergelijkbare nettowinst van het bedrijf van het betreffende jaar in de vorm van dividenden uitkeren.

 Onze schatting voor de cash-out kapitaaluitgaven van de Groep voor het volledige jaar 2021, exclusief fusies en overnames, is herzien van circa 1,2 miljard euro naar 1,1 miljard euro.

Presentatiemateriaal en webcast

 Het presentatiemateriaal van de Capital Market Day is in het Engels beschikbaar op www.neste.com/investors vanaf ongeveer 14.00 uur (EET). Het evenement kan tevens online worden gevolgd op www.neste.com/investors

Neste Corporation

 Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 tot 16.00 uur (EET)).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl