You are here

Bestemming fossielvrij

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Wat als we echter al om 20.30 uur deze avond de doelen voor 2030 zouden halen? Neste MY Renewable Diesel kan een echt verschil maken door broeikasgassen meteen te verminderen. Na een eeuw afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor ons transport moeten we nieuwe keuzes maken. De klimaatverandering aanpakken vergt bovendien dringend actie. Ambitieuze doelstellingen zijn essentieel, net als onze acties vandaag. Neste MY Renewable DieselTM biedt een onmiddellijke oplossing om de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90% te verminderen over de levenscyclus van de brandstof vergeleken met fossiele diesel. 

In 2020 hebben de hernieuwbare Neste-producten klanten van over de hele wereld geholpen om hun uitstoot met 10 miljoen ton te verminderen.* Dat komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,5 miljoen EU-burgers of een jaar lang 3,7 miljoen personenwagens van de weg te halen.

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld

30% reduction in GHG emissions for HGVs

Het wegvervoer is de ruggengraat van de Europese economie en veruit de belangrijkste vorm van goederenvervoer. Maat het is ook een belangrijke bron van uitstoot. De EU heeft de wettelijk bindende doelstelling vastgelegd om de gemiddelde uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30% te verminderen tegen 2030. 

55% reduction in GHG emissions by 2030

De Europese Unie heeft een ambitieuze doelstelling vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen, zijn maatregelen nodig in alle economische sectoren en moet de EU een evenwichtig traject volgen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Doelstellingen voor 2030 nog veraf 

Zelfs optimistische modellen wijzen uit dat ondanks een fundamentele verschuiving naar elektrische aandrijvingen en waterstof de doelstellingen voor 2030 en daarna veraf blijven. Volgens de effectbeoordeling van de Europese Commissie  zullen de meeste vrachtwagens in 2030 nog op diesel rijden. In vergelijking met fossiele diesel kan Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van broeikasgassen van alle dieselvoertuigen to  90%  doen dalen over de levenscyclus van de brandstof. En wel meteen.

share of alternative fuels in transport pie chart

 

Verandering vergt tijd

De transport energiemix is aan het veranderen en de verkoop van elektrische voertuigen versnelt in een hoog tempo. De vraag naar elektrisch oplaadbare voertuigen steeg sterk in 2020, tot 10,5% van alle inschrijvingen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie, tegenover 3,0%  het jaar voordien. In 2030 zullen de meeste voertuigen echter nog steeds aangedreven worden door verbrandingsmotoren en zal diesel nog steeds op grote schaal gebruikt worden. Geavanceerde biobrandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel zullen een belangrijk zijn om de de Europese klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken.

 

Icon Emissions

Ambitieuze doelstellingen zijn essentieel, net als onze acties vandaag. Als we de uitstoot van broeikasgassen in Europa willen terugdringen, zullen we alle oplossingen nodig hebben. Om onze fossielvrije bestemming te bereiken levert Neste MY Renewable Diesel vandaag al resultaten.

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel

1 World Bank Data
2 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impa...
3 https://www.acea.be/uploads/publications/report-vehicles-in-use-europe-j...
4 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impa...

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).