You are here

Wegtransport vandaag & morgen

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zijn verschillende parallelle trajecten nodig. Het is cruciaal  om prioriteiten stellen en keuzes maken. Volgens een effectbeoordeling van de Europese Commissie  zouden de meeste voertuigen in 2030 nog steeds een verbrandingsmotor hebben, zelfs in het model met de snelste verschuiving naar elektrische voertuigen. Voor vrachtwagens zou diesel nog steeds veruit de meest gebruikte brandstof zijn.  Om de uitstoot van het wegvervoer aan te pakken blijft hernieuwbare diesel een kostenefficiënte oplossing voor de bestaande diesel vloot.

Haal tegen 20.30 uur vanavond de doelen voor 2030

Elektrische en hybride voertuigen worden steeds populairder: 100% elektrische wagens en plug-inhybrides waren in 2020 goed voor 23%[10] van de verkoop van alle personenwagens in 2020. De meeste voertuigen gebruiken vandaag en de komende jaren echter nog steeds verbrandingsmotoren. Veel personenwagens en de overgrote meerderheid van de vrachtwagens worden aangedreven door dieselmotoren. Geavanceerde biobrandstoffen, zoals Neste MY Renewable Diesel, zijn onmiddellijk beschikbare oplossingen om de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen tegen 2030 te halen. De recente doelstelling van de Smart & Sustainable Mobility-strategie 22 om 30 miljoen elektrische voertuigen te hebben in de EU, vertegenwoordigt maar 12% van het wagenpark. Er is dus een oplossing nodig om de uitstoot van de meeste voertuigen te verminderen.

Uitsplitsing Europese personenwagens volgens brandstoftype

 • 3.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.8% Plug-in hybride
 • 42.3% Diesel
 • 52.9% Benzine

Uitsplitsing Europese lichte vrachtwagens volgens brandstoftype

 • 2.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.3% Elektrisch
 • 0.0% Plug-in hybride
 • 7.8% Benzine
 • 89.5% Diesel 

Uitsplitsing Europese bussen volgens brandstoftype

 • 3.3% Alternatieve brandstoffen
 • 0.6% Elektrisch
 • 0.7% Plug-in hybride
 • 0.8% Benzine
 • 94.5% Diesel

Uitsplitsing Europese vrachtwagens volgens brandstoftype

 • 2.9% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.1% Plug-in hybride
 • 0.1% Benzine
 • 96.5% Diesel

Vrachtvervoer

Het goederenvervoer over de weg is de ruggengraat van de Europese economie en essentieel voor het geïntegreerde Europese logistieke en vervoerssysteem. Wegvervoer is veruit de belangrijkste vorm van vrachtvervoer en levert goederen in heel Europa en is een snel, efficiënt, flexibel en kosteneffectief. Het wegvervoer zal de komende decennia ook toenemen: een conservatieve schatting verwacht een groei met 30% de komende 20 jaar. Het is ook een belangrijke bron van uitstoot. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt om de uitstoot te verminderen, maar er zijn meer oplossingen nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Volgens een effectbeoordeling van de Europese Commissie zullen de meeste vrachtwagens in 2030 nog op diesel rijden. Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen tijdens de levenscyclus van de brandstof tot wel 90% verminderen vergeleken met fossiele diesel.

Het wegvervoer is goed voor 75,3% van het totale goederenvervoer over land8.

Er zijn 6,2 miljoen middelzware en zware bedrijfsvoertuigen op de weg in de EU9.

De gemiddelde middelzware en zware vrachtwagens in de Europese Unie zijn 13 jaar oud10.

97% van het vrachtwagenpark in de EU heeft een dieselmotor11.

Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot van de transportsector12.

Vracht legt meer dan 1700 biljoen kilometers af op de Europese wegen13.

Icon Emissions

In vergelijking met fossiele diesel kan Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van broeikasgassen van alle dieselvoertuigen tot wel 90%* verminderen over de levenscyclus van de brandstof. En wel meteen.

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel