Partnerships
11.09.2023
 3 min read

Neste en MAN Truck & Bus Frankrijk promoten toekomst van duurzame biobrandstoffen

De transportsector vormt een essentieel onderdeel van de geglobaliseerde wereld van vandaag. Naarmate de vraag naar logistieke diensten is gestegen en de groei van wereldwijde en regionale bedrijven is toegenomen, is ook de milieu-impact van transport door de koolstofemissies toegenomen. Vervoer is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU, volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap, waardoor het een sector is met een enorm potentieel om te profiteren van duurzame biobrandstoffen. 

MAN Truck & Bus (MAN) is één van de toonaangevende fabrikanten van industriële voertuigen en aanbieders van transportoplossingen in Europa, van bestelwagens, vrachtwagens, bussen en diesel- en gasmotoren tot bijbehorende diensten voor het transport van mensen en goederen. Duurzaamheid is verankerd in de bedrijfsstrategie van MAN. Daarom kondigde MAN Truck & Bus Frankrijk in juli 2022 een samenwerking met Neste aan om het gebruik en de voordelen van biobrandstof in heel Frankrijk te promoten. Beide bedrijven blijven pleiten voor de cruciale rol die biobrandstoffen kunnen en moeten spelen in de duurzame transformatie van het transport van goederen en mensen. 

Op 25 mei 2023 werden Franse nationale en vakmedia uitgenodigd bij Neste's raffinaderij in Rotterdam voor een persreis die gezamenlijk werd georganiseerd door Neste en MAN. Als onderdeel van het bezoek kregen journalisten de kans om te spreken met experts uit de industrie, de raffinaderij te bezoeken en de voordelen en het potentieel van biobrandstoffen te ontdekken als drop-in oplossing voor het koolstofvrij maken van de economie.

Samen met een gemeenschappelijke visie 

Voor een effectieve verandering bij het bevorderen van duurzaam transport moeten meerdere schakels, in vaak complexe logistieke ketens, hun rol spelen. Het vereist ook samenwerking en het nastreven van gezamenlijke doelen en doelstellingen. Bij overstappen naar biobrandstoffen, zoals Neste MY Renewable Diesel™, kan meteen een verschil worden bereikt. Overschakelen op Neste MY Renewable Diesel kan de CO2-uitstoot met tot wel 90 procent verminderen in vergelijking met het gebruik van fossiele diesel. Het is ook volledig compatibel met alle dieselmotoren.

Samenwerking is hierbij cruciaal. Een groter bewustzijn van de beschikbaarheid van biobrandstof en de compatibiliteit met bestaande voertuigen maakt het gemakkelijker om de voordelen ervan door te geven aan de gehele keten, van voertuigfabrikanten en -distributeurs tot en met gebruikers en klanten. 

Deze overtuiging vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen MAN Truck & Bus Frankrijk en Neste. MAN ondersteunt het feit dat biobrandstoffen een direct beschikbare oplossing zijn die de uitstoot van broeikasgassen in bestaande wagenparken en motortechnologieën kan verminderen, zonder dat er extra investeringen nodig zijn. "Wij geloven in een toekomst met emissievrij vervoer. Als overgangsfase, wanneer elektrische oplossingen niet beschikbaar of niet voldoende ontwikkeld zijn, pleiten we voor duurzame biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen, omdat ze een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk maken," zegt Jean-Yves Kerbrat, Managing Director van MAN Truck & Bus Frankrijk. "Ze zijn eenvoudig te implementeren, wat een belangrijke overweging is geworden voor bedrijven die snel willen overstappen op duurzamere praktijken." 

Een tastbare behoefte van de industrie 

De samenwerking komt op een moment dat alle spelers in de transportsector, van fabrikanten en leveranciers tot klanten, steeds kritischer worden. Vooral in Europa stelt de EU-regelgeving nieuwe normen voor voertuigen en logistieke transportketens, terwijl de bredere klimaatdoelstellingen van de EU strenge richtlijnen hebben geïntroduceerd. Volgens de Europese klimaatwet moeten de EU-landen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55 procent hebben verminderd. Dit is bedoeld om de EU in 2050 koolstofneutraal te maken. 

De EU-lidstaten staan daarom onder druk om over te stappen op duurzamere technologieën en processen. Naast de wettelijke eisen is de samenleving zich steeds meer bewust van de impact van keuzes op het klimaat en is men veel kritischer over de gekozen diensten en de ondersteunde merken.  

Dit creëert een dringende noodzaak voor bedrijven in de transportsector en daarbuiten om over te stappen op duurzame oplossingen. Hier hangt echter vaak een prijskaartje aan. Grootschalige veranderingen aan infrastructuur of het aanpassen van toeleveringsketens en productie kosten tijd en geld. Door nu op zoek te gaan naar oplossingen die onmiddellijk effect hebben, kunnen bedrijven zich beter positioneren om aan de regelgeving te voldoen wanneer deze van kracht wordt.  

We zijn vastbesloten om onze klanten te ondersteunen bij het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20 miljoen ton per jaar in 2030," aldus Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe en APAC, Renewable Road Transportation bij Neste. "Door samen te werken met toegewijde, gelijkgestemde partners zoals MAN hebben onze boodschap en ons product meer impact op nationaal en internationaal niveau." 

De koolstofvoetafdruk in Frankrijk verkleinen 

Op de Franse markt is hernieuwbare diesel breed ingeburgerd. Neste en MAN geloven echter dat een stimulans voor hernieuwbare diesel en andere hernieuwbare biobrandstoffen cruciaal is om bij te dragen tot een duurzamer transport in het hele land en in netwerken in de rest van Europa. 

Overschakelen op hernieuwbare diesel van Neste maakt een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk en de beschikbaarheid van de brandstof is toegenomen*. Het is een tastbare oplossing voor spelers in de industrie die oplossingen zoeken voor hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. De uitbreiding van Neste's raffinaderij in Singapore en de joint venture Martinez Renewables, met Marathon Petroleum in Martinez, Californië, zullen Neste's totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten tegen begin 2024 verhogen tot 5,5 miljoen ton. Na voltooiing zal het uitbreidingsproject in Rotterdam de totale productiecapaciteit van het bedrijf voor hernieuwbare producten tegen eind 2026 verder verhogen tot 6,8 miljoen ton.
 

Neste Rotterdam refinery
"Met Neste MY Renewable Diesel kunnen bedrijven hun klimaatuitstoot aanzienlijk verminderen. Hernieuwbare diesel heeft een enorme kans om een sleutelrol te spelen in de duurzaamheidsstrategieën van transportbedrijven. Neste is goed gepositioneerd om haar partners en klanten te ondersteunen, met een toekomstige productie van Neste MY Renewable Diesel die naar verwachting zal toenemen met de vraag," zegt Peter Zonneveld. 
 
Neste en MAN verwachten dat de voordelen van de overschakeling naar een duurzamere brandstof over de gehele wereld merkbaar zullen zijn, gestimuleerd door het gebruik van beschikbare biobrandstoffen. Een belangrijke barrière blijft echter het bewustzijn van het potentieel en de onmiddellijke beschikbaarheid van biobrandstoffen. Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de oplossingen die op dit moment reeds voor hen beschikbaar zijn en hoe deze van invloed kunnen zijn op hun toekomstige transitie in overeenstemming met het Akkoord van Parijs en andere regelgeving. 

Door samen te werken en te blijven samenwerken en het verspreiden van informatie, stimuleren Neste en MAN France het traject naar een duurzamere en efficiëntere toekomst van transport en logistiek. 

*Neste's wereldwijde productiecapaciteit van hernieuwbare producten bedraagt momenteel 3,3 miljoen ton per jaar.