Partnerships
29.09.2023
 4 min read

Komatsu kiest voor hernieuwbare diesel - voor mens en planeet

Komatsu, een toonaangevende multinationale machinefabrikant en “original equipment manufacturer" (OEM), is overgestapt op hernieuwbare diesel met Neste als één van de voornaamste leveranciers. Het bedrijf gaat nu hernieuwbare diesel - ook wel bekend als HVO100 - als brandstof gebruiken in de fabriek voor al het materieel dat het produceert in Europa, om ervoor te zorgen dat de brandstoftanks van het materieel - een breed scala aan wielladers, graafmachines en andere machines - gevuld zijn met hernieuwbare brandstof wanneer ze bij de klanten aankomen.

Hernieuwbare diesel speelt een cruciale rol in het koolstofvrij maken van industrieën waar Komatsu-machines worden gebruikt, zoals de bouw, mijnbouw en bosbouw. Bijvoorbeeld, met Neste MY Renewable Diesel™ kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met tot wel 90%* worden verminderd gedurende de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele diesel. 

Sinds Komatsu is overgestapt op hernieuwbare diesel, hebben woordvoerders van Komatsu bevestigd dat de brandstof aan alle prestatieverwachtingen voor dieselmotoren en -machines heeft voldaan of deze zelfs heeft overtroffen. 

Maar waarom is het bedrijf overgestapt? 

Ingo Büscher, Managing Director van Komatsu Germany, Construction Division, schetst drie belangrijke redenen voor het gebruik van hernieuwbare diesel:

"HVO100 is effectief en zuinig in het verminderen van emissies", zegt Büscher. "Het is stabiel en betrouwbaar, en naast het verminderen van broeikasgasemissies, kan het gebruik ervan ook fijnstofemissies verminderen. Dit is goed voor de machines, maar nog beter voor de planeet en het is een manier waarop wij ons steentje kunnen bijdragen." 

Als een echt wereldwijd denkend en handelend bedrijf wordt 90% van de machines die in Europa worden verkocht ook in Europa geproduceerd. Bijgevolg voelt Komatsu Germany Construction zich als Europese fabriek verplicht om zich tot het uiterste in te spannen voor het bevorderen van CO2-reductie. In het licht van het grote milieubewustzijn in de Duitse samenleving zijn onze bijna 1000 medewerkers in Hannover er trots op dat zij de eerste zijn binnen Komatsu die HVO wereldwijd in het bedrijf introduceren. 

Naast het gebruik van hernieuwbare diesel blijft het bedrijf nieuwe technologieën onderzoeken en ontwikkelen en de bedrijfsvoering optimaliseren om een duurzamere toekomst te creëren voor de industrieën die het bedient. Zo werkt Komatsu bijvoorbeeld aan het beperken van de uitstoot en het energieverbruik van transport door machineonderdelen binnen Europa te hergebruiken en te herfabriceren. Het bedrijf voert ook actieve initiatieven uit rond het gebruik van hernieuwbare energie, waterbesparing en biodiversiteit. 

In de Komatsu Forest-fabriek in Umeå, Zweden, viel de overschakeling naar hernieuwbare diesel samen met de realisatie van een koolstofneutrale productie in de fabriek. Komatsu Germany Construction schakelde in april over op hernieuwbare diesel, Komatsu UK in mei en Komatsu Italia Manufacturing in september.

"Ons bedrijf is gebaseerd op het bieden van oplossingen. We moeten goed begrijpen welke oplossingen werken voor welke toepassingen en voor welke klanten", legt Büscher uit.

Büscher wijst er verder op dat voor sommige toepassingen van Komatsu's producten elektrificatie goed werkt. Maar afhankelijk van de beschikbaarheid van elektriciteit, infrastructuur en het gebruik van de apparatuur, werkt het op dit moment niet voor alle klanten. Hernieuwbare diesel is echter een oplossing die snel en eenvoudig kan worden toegepast met onmiddellijke en meetbare resultaten.

"Onze klanten hebben hun eigen doelen en doelstellingen met betrekking tot het milieu. Door over te schakelen op HVO100 hopen we te laten zien wat er mogelijk is met onze producten en willen we ook als partner fungeren tijdens hun traject."

Zowel Büscher als Mats Hultman, Head of OEM Partnerships bij Neste, benadrukken de waarde van samenwerkingen zoals deze. 

"Elke nieuwe samenwerking is een grote mijlpaal voor Neste", zegt Hultman, "We zijn verheugd te kunnen aantonen dat hernieuwbare diesel een effectieve oplossing is voor sectoren die moeilijk te verduurzamen zijn." 

Vanuit Büschers perspectief is de samenwerking met Neste ideaal. "Neste is niet alleen een betrouwbare zakenpartner. Ze zitten ook erg op één lijn met Komatsu's waarden en ze behandelen ons op dezelfde manier als wij onze partners willen behandelen."

Komatsu's langetermijndoelstelling is om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en ook om tegen 2030 de operationele en productie-gerelateerde uitstoot van CO2 met 50% te verminderen - doelstellingen die nauw aansluiten bij de omschakeling naar hernieuwbare diesel.

"Onze klanten en partners willen ook verandering en wetgeving kan dit zelfs noodzakelijk maken. Door nu te handelen, laten we zien dat we betrokken zijn bij zowel onze waarden als hun doelen", zegt Büscher, die de business case voor hernieuwbare producten benadrukte. "We zien het als een verplichting om een visie voor de toekomst te hebben en tegelijkertijd oplossingen te blijven leveren die in het heden werken."

Duurzamere keuzes maken en er voortdurend naar streven om de uitstoot te verminderen is ook Neste’s doel, zowel voor zichzelf als voor haar klanten. Doorlopende samenwerkingen, zoals die met Komatsu, helpen Neste bij het vervullen van haar doelstelling om een gezondere planeet te creëren voor toekomstige generaties.

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.