Vervoer
18.04.2023
 3 min read

Op weg naar duurzame mobiliteit

We verplaatsen meer mensen en goederen verder, sneller en betrouwbaarder dan ooit tevoren en de vraag naar vervoer zal de komende 30 jaar meer dan verdubbelen. Mobiliteit heeft echter wel een prijs, want het is momenteel verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. 

De urgentie om emissies van transport  aan te pakken moet leiden tot een fundamentele verandering in de manier waarop we mobiliteit aandrijven. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van fossiele bronnen en het vrijlaten van koolstof in de atmosfeer. Er moet een einde komen aan het tijdperk van fossiele brandstoffen.

Hoe kunnen we dus de uitstoot van personenauto's, vrachtvervoer en luchtvaart verminderen, terwijl de vraag naar al deze vervoermiddelen zal toenemen?

GHG emissions from the transportation sector worldwide

De Verenigde Naties hebben duurzaam transport gedefinieerd als "het aanbieden van diensten en infrastructuur voor de mobiliteit van mensen en goederen – waardoor de economische en sociale ontwikkeling voor huidige en toekomstige generaties wordt bevorderd – op een veilige, betaalbare, toegankelijke, efficiënte en veerkrachtige manier, waarbij de uitstoot van koolstof en andere emissies en milieueffecten tot een minimum worden beperkt." 

Duurzame mobiliteit vereist meer gedeeld en openbaar vervoer, het gebruik van technologie om mobiliteit slimmer te maken, meer lopen en fietsen, maar bovenal moeten we de uitstoot van auto's, vrachtwagens, schepen, treinen en vliegtuigen drastisch verminderen, terwijl we voor iedereen de toegang tot betaalbaar vervoer moeten garanderen en veiligheid voorop moeten stellen.

Om de uitstoot te verminderen, zullen we alle beschikbare oplossingen moeten combineren, van elektriciteit tot waterstof en hernieuwbare brandstoffen. Alleen door deze oplossingen te combineren, kunnen we snel handelen. De echte vraag zou niet moeten zijn hoe mobiliteit moet worden aangedreven, maar is de energiedrager hernieuwbaar en duurzaam?

Global CO2 emissions from transport

We moeten het transport vrijmaken van fossiele brandstoffen. Ongeacht of ze nu geraffineerd worden tot vloeibare brandstof of gebruikt worden om elektriciteit of waterstof op te wekken. Wij hebben een nieuwe duurzame toekomst voor transport nodig gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen: hernieuwbare energie voor de productie van elektriciteit, waterstof of e-fuels, of hernieuwbare grondstoffen voor de productie van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

De vraag is niet of onze voertuigen worden aangedreven door een verbrandingsmotor, een waterstof-brandstofcel of een elektrische aandrijflijn, maar of de oorsprong van de desbetreffende energie hernieuwbaar is.

Brandstoffen zoals Neste’s hernieuwbare diesel worden al algemeen gebruikt en kan de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%* verminderen tijdens de levensduur van de brandstof, wat vergelijkbaar is met voertuigen die rijden op hernieuwbare elektriciteit of groene waterstof. Ze worden al algemeen gebruikt en de productie zal in het komende decennium exponentieel toenemen.

Zodra het gebruik van nieuwe soorten grondstoffen, zoals bosbouw- en landbouwafval en vast stedelijk afval, gangbaar wordt, zouden hernieuwbare brandstoffen alle fossiele brandstoffen kunnen vervangen die momenteel in de luchtvaart en het zeevervoer worden gebruikt, evenals een groot deel van de fossiele brandstoffen die nu voor het wegvervoer worden gebruikt.

Het vervoer verandert en hernieuwbare brandstoffen zullen een sleutelrol spelen bij het stimuleren van duurzame mobiliteit.

 

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.