Vervoer
11.09.2023

Uitstoot transport: zien we het grote plaatje?

Transport is verantwoordelijk voor een kwart van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. We hebben oplossingen nodig die deze uitstoot verminderen – nu. Maar hoe moeten we de uitstoot van transport berekenen? 

Om de meest effectieve oplossingen te herkennen om de uitstoot te verminderen, vertrouwen we op gegevens over de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn echter verschillende manieren om uitstoot te berekenen en, afhankelijk van de gebruikte benadering, kunnen de resultaten aanzienlijk verschillen.

Uitlaatemissies

Misschien wel de meest gebruikelijke aanpak is het meten van uitlaatemissies. Hierbij wordt alleen de uitstoot gemeten die ontstaat door het gebruik van het voertuig. Als we alleen de uitlaatgegevens nemen, lijken waterstof en elektriciteit de voor de hand liggende keuze, terwijl de uitstoot van fossiele en hernieuwbare brandstoffen sterk op elkaar lijken. Hierbij gaat het echter over slechts een zeer smal deel van een veel groter en complexer beeld. En er wordt ook geen rekening gehouden met het circulaire karakter van hernieuwbare brandstoffen.

 

Model uitlaatemissies

Gegevens voor middelgrote personenauto (Bron: Volkswagen & Neste)

 

Well-to-wheels

De tweede benadering is de zogenoemde "well-to-wheels"-analyse die ons een breder beeld geeft van de upstream broeikasgasuitstoot gerelateerd aan de gehele waardeketen van de energiedrager. Dit omvat, afhankelijk van de betreffende oplossing, de winning of inkoop van grondstoffen, het raffinage- of productieproces en alle transport en distributie, plus de uitlaatemissies waar we het eerder over hebben gehad.

 

Well-to-wheels model

Gegevens voor middelgrote personenauto (Bron: Volkswagen & Neste)

Zoals we zien, geeft een “well-to-wheels”-analyse ons een breder, meer holistisch perspectief. En dus heel verschillende resultaten bij het vergelijken van oplossingen. Wanneer er rekening wordt gehouden met het circulaire karakter van hernieuwbare brandstoffen, verandert het beeld aanzienlijk. Voertuigen die op hernieuwbare brandstoffen rijden, produceren feitelijk minder uitstoot van broeikasgassen dan vergelijkbare elektrische voertuigen op basis van de huidige energiemix van de Europese Unie. Toch is dit nog steeds niet het hele plaatje.

Derde benadering

De derde benadering omvat de gegevens over broeikasgasuitstoot van de eerste en de tweede benadering, met als belangrijke toevoeging de uitstoot van de productie van het voertuig zelf. De productie van elk type voertuig heeft een specifieke koolstofvoetafdruk. Deze gegevens zijn met name relevant als we kijken naar componenten die koolstofintensief zijn, zoals accu's.

 

Well-to-wheels model + voertuigproductie

Gegevens voor middelgrote personenauto's. Productie in de EU en 200.000 km gebruik. (Bron: Volkswagen & Neste)

 

Wanneer er rekening wordt gehouden met productiegerelateerde uitstoot van het voertuig, zelfs in een scenario waarin alle elektriciteitsproductie zou worden gedecarboniseerd, is de uitstoot van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen nog steeds lager dan die van elektrische voertuigen. 

Hernieuwbare brandstoffen, zoals Neste MY Renewable DieselTM, zijn de meest kostenefficiënte oplossing om transportemissies onmiddellijk te verminderen. Distributie kan via de bestaande infrastructuur gebeuren en ze kunnen worden gebruikt in het bestaande wagenpark.

In veel landen is beleidsvorming niet altijd gebaseerd op een volledig beeld, waardoor we een zeer belangrijke kans om uitstoot te verminderen zouden kunnen missen. Focussen op het grote plaatje helpt ons om de juiste keuzes te maken.