1 Juni 2023

Neste stelt de eerste op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor de natuur vast als onderdeel van de geselecteerde pilotgroep door the Science Based Targets Network

Neste Corporation, Nieuws, 1 juni 2023

Dit nieuws is een vertaling van het Neste Corporation nieuws dat op 25 mei 2023 is gepubliceerd in het Engels. Bekijk hier het originele persbericht in het Engels: https://www.neste.com/releases-and-news/sustainability/neste-set-first-science-based-targets-nature-part-selected-pilot-group-science-based-targets-network

Neste is geselecteerd voor de initiële ‘target validation group’ (validatiegroep) voor op wetenschap gebaseerde doelstellingen (SBT's) voor de natuur, door The Science Based Targets Network (SBTN), dat ernaar streeft de wereldwijde norm te bepalen voor ambitieuze en meetbare bedrijfsacties op het gebied van natuur. Wereldwijd worden slechts 17 bedrijven uitgenodigd voor de validatiegroep om een wereldwijd kader te testen voor het vaststellen van doelstellingen en het meten en valideren van het natuurwerk van organisaties.  

"We zijn blij dat we tot de eerste validatiegroep behoren. Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsvisie, die sterk verankerd is in onze bedrijfsstrategie. Bij Neste ontwikkelen we op wetenschap gebaseerde doelstellingen en acties, en deze pilot is een geweldige kans om onze eigen doelstellingen op een geloofwaardige manier te ontwikkelen", zegt Salla Ahonen, Vice President Sustainability bij Neste.

Terwijl SBTN het onderliggende proces voor bedrijven lanceert om hun doelstellingen ter beoordeling en goedkeuring in te dienen, zal het validatieproces in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor een kleine groep vooraf geselecteerde bedrijven om lessen te trekken en eventueel te optimaliseren, voordat het validatieproces volledig wordt uitgerold.

Naar een natuurpositieve waardeketen

Neste’s visie rond biodiversiteit is om tegen 2040 een natuurpositieve waardeketen* te realiseren. We streven ernaar om vanaf 2025 met nieuwe activiteiten netto-positieve effecten voor de biodiversiteit te creëren en streven verder naar geen nettoverlies** van biodiversiteit door alle lopende activiteiten tegen 2035.

Wij ontwikkelen een systematische aanpak om tegen 2025 bij al onze nieuwe activiteiten een positieve nettobiodiversiteit te bereiken. Ook willen wij onze bestaande activiteiten afstemmen op het streven om tegen 2035 geen nettoverlies aan biodiversiteit te lijden en tegen 2040 in de hele waardeketen een positief effect op de biodiversiteit te hebben.

"Door de effecten te begrijpen, de risico's en kansen te evalueren en biodiversiteit in de bedrijfsstrategie te integreren, zullen bedrijven ervoor zorgen dat zij de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit minimaliseren en de kansen met betrekking tot natuurlijk kapitaal maximaliseren. Bedrijfsleiders moeten daarom gedetailleerde meetgegevens gebruiken om een meer holistische benadering te vormen voor het vaststellen van doelstellingen en het verbeteren van de biodiversiteit", zegt Niina Niemelä, Sustainability Manager voor klimaat en de circulaire economie bij Neste.

"Door onze eigen activiteiten en toeleveringsketen vanuit het oogpunt van biodiversiteit te evalueren, kunnen we vaststellen op welke gebieden de impact op het milieu het grootst is. We zijn ook begonnen met proefmethodes te gebruiken om de biodiversiteit te meten en zullen deze informatie gebruiken om onze investeringsbeslissingen te sturen", aldus Niemelä.

Neste is in 2021 toegetreden tot het Science Based Target Network's Corporate Engagement Programme, om deel te nemen aan de ontwikkeling van methoden en richtlijnen voor op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor natuur. SBT's geven bedrijven een duidelijk pad naar concurrentievermogen en veerkracht door de wetenschap te gebruiken om hun rol in het herstel van de natuur te bepalen. Het definieert op wetenschap gebaseerde doelstellingen (SBT's) als meetbare, uitvoerbare en tijdgebonden doelstellingen, gebaseerd op de beste beschikbare wetenschap, die actoren in staat stellen zich te richten naar de grenzen van de aarde en de maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

*) Natuurpositieve waardeketen betekent dat de gevolgen voor de natuur tot een minimum worden beperkt en dat de veroorzaakte negatieve gevolgen worden gecompenseerd, hetzij in de directe waardeketen, hetzij elders.

**) Geen nettoverlies betekent netto nul impact op de biodiversiteit.

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl