16 Februari 2023

Neste overweegt in Spanje een pilotfaciliteit voor de productie van algen op te zetten

Published in Nieuws under Innovatie

Neste Corporation, Nieuws, 16 februari 2023

Foto: Algenpoeder in Neste's research laboratorium. Bron: Neste

Neste ,‘s werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel en hernieuwbare grondstoffen voor diverse toepassingen in de polymeren- en de chemische industrie, overweegt het opzetten van een pilotfaciliteit voor de productie van algen in Spanje om de groei van hun wereldwijde grondstoffenpool te versterken. Met dit pilotproject wil Neste de algenkweek en -verwerking ontwikkelen en demonstreren. Het project bevindt zich momenteel in de planningsfase en er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen.

“Door algen in te zetten als onderdeel van onze toekomstige grondstoffenpool, blijven we Neste’s hernieuwbare grondstoffenportefeuille diversifiëren met nieuwe soorten schaalbare en duurzame grondstoffen. De pilot in Spanje zal de basis leggen voor geavanceerd onderzoek en de commercialisering van algen en aanverwante technologieën. Daarnaast ondersteunen nieuwe grondstoffen onze groei en transformatie en stellen Neste in staat oplossingen met een lagere uitstoot te bieden voor de groeiende wereldwijde vraag”, aldus Lars Peter Lindfors, Executive Vice President Innovation bij Neste.

“De toekomst voor algen wordt gedreven door duurzaamheid, aangezien algen een hoge biomassa-opbrengst hebben en de mogelijkheid bieden om te groeien op onbebouwd akkerland, en gekweekt te worden met de mogelijkheid om zeewater te gebruiken. Vanwege het grote broeikasgas-besparingspotentieel van algen, ondersteunen Europese en Amerikaanse regelgeving algen als een emissiearme grondstof voor hernieuwbare brandstoffen, polymeren en chemicaliën”, besluit Lindfors.

Vanwege de lokaal beschikbare algen-expertise, de gunstige omgeving en de centrale ligging, in combinatie met een robuuste infrastructuur in de omliggende regio’s, is Spanje aangewezen als een geschikte locatie voor het pilotproject.

Neste investeert het merendeel van haar jaarlijkse R&D-uitgaven in onderzoek, ontwikkeling en het testen van toekomstige grondstoffen en technologieën om die te gebruiken in hernieuwbare en circulaire oplossingen. Neste heeft meer dan 15 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling van algen, waaronder talrijke laboratorium- en veldexperimenten. Naast andere wereldwijd schaalbare duurzame grondstoffen, gaan algen naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van ruwe olie en het bestrijden van de klimaatverandering.

Bij Neste vinden lange-termijn business development en innovatie plaats binnen Neste’s innovatie business platforms die gevormd zijn rond toekomstige duurzame grondstoffen. Deze omvatten lignocellulose afval en reststoffen, algen, huishoudelijk vast afval, hernieuwbare waterstof en Power-to-X, dat hernieuwbare elektriciteit gebruikt om CO2 om te zetten in brandstoffen en chemicaliën.

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl