Duurzaamheid
9.05.2023

Marr Contracting in Australië gebruikt Neste MY Renewable Diesel om de uitstoot van broeikasgassen voor de bouwsector te verminderen

Het is geen geheim dat landen overal ter wereld in de race zijn naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Tijdens de laatste COP27 zonden de besprekingen een duidelijk signaal uit dat er een afbouw van alle fossiele brandstoffen gaande is, maar werd tegelijkertijd de urgentie benadrukt om de overgang naar hernieuwbare brandstoffen te versnellen om de klimaatcrisis en de impact ervan te beperken. 

Sinds augustus 2022 gebruikt Marr Contracting (Marr), één van Neste’s klanten in de bouwsector, Neste MY Renewable Diesel (ook bekend als HVO100) in hun vloot van zware hijsbare torenkranen in Australië. 

Dit is een belangrijke stap op weg naar ‘net-zero uitstoot' en die Marr steunt in het streven om de uitstoot van broeikasgassen en de impact van het bedrijf op het milieu te verminderen. De mijlpaal markeert ook een positieve overgang naar hernieuwbare diesel voor de Australische bouwsector. 

Laten we de decarbonisatie-inspanningen in de Australische bouwsector eens nader bekijken. 

Trends in de Australische bouwsector 

Volgens een rapport van Lendlease draagt de uitstoot van de bouwsector bij aan ongeveer 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 5,5% van deze emissies zijn rechtstreeks afkomstig van de bouwmachines en -apparatuur die door fossiele brandstoffen - met name diesel - worden aangedreven. Uit de bevindingen van het World Economic Forum blijkt ook dat de bouwsector meer dieselmotoren gebruikt dan enige andere sector, wat overeenkomt met het Australische ministerie van Klimaatverandering, Energie, Milieu en Water. 

Uit het onderzoek bleek dat diesel als brandstof , dankzij de superieure combinatie van energiedichtheid, prestaties en betrouwbaarheid, nog steeds de voorkeur geniet in de bouwsector en meer dan 75% van alle zware bouwmachines in Australië aandrijft. Veel bestaande bouwmachines met dieselmotoren zouden echter al kunnen draaien op biodieselmengsels tot 20% of zelfs op geavanceerdere brandstofopties zoals hernieuwbare diesel - een beschikbaar drop-in alternatief dat qua chemische samenstelling vrijwel identiek is aan fossiele diesel en als zodanig kan worden gebruikt, zonder te worden gemengd met fossiele diesel. 

Deze trends vertegenwoordigen een groeiende belangstelling voor de overgang naar duurzame brandstoffen in de bouwsector in Australië, met name hernieuwbare diesel, en Marr maakt deel uit van deze transformatie. 

Gevolgen voor Marr’s overgang naar hernieuwbare diesel

Marr erkende de dringende noodzaak om een alternatieve drop-in oplossing te vinden voor fossiele diesel om haar vloot van zware torenkranen aan te drijven, en werkte samen met Neste om het gebruik van hernieuwbare diesel in haar kranen te beoordelen en stuurde het importproces, waarbij de eerste zending in het land aan Marr in augustus 2022 aankwam. 

In november 2022 kondigde de regering van New South Wales (NSW) aan dat hernieuwbare diesel zou worden gebruikt in Marrs’ kranen voor de bouw van twee belangrijke openbare infrastructuurprojecten van de NSW-regering - de nieuwe Sydney Fish Markets (met Multiplex als leveringspartner) en Powerhouse Parramatta (met Lendlease als ontwerp- en bouwpartner).
 

Marr Contracting with Neste

De aankondiging kwam enkele maanden nadat de Australische regering de eerste wetgeving inzake klimaatverandering in tien jaar had aangenomen, met de verbintenis om de emissies tegen 2030 met ten minste 43% te verminderen (ten opzichte van 2005) en tegen 2050 ‘net zero’ te bereiken. Dit betekende ook een positieve ontwikkeling van de bredere toepassing van hernieuwbare diesel en de onmiddellijke behoefte voor dit soort brandstoffen met een lagere uitstoot. 

“Er is veel discussie geweest over elektrificatie, en hoewel we erkennen dat er een plaats is voor elektrische kranen, weten we dat ze niet het enige antwoord zijn, vooral als je kijkt naar productiviteit en de huidige beschikbaarheid van hernieuwbare energie op de Australische markt”, zei Simon Marr, Managing Director, Marr Contracting.  

In Australië neemt de capaciteit voor duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en waterkracht, weliswaar toe, maar uit recente gegevens van de Australian Energy Market Operator (AEMO) blijkt dat 79% van de stroom die de afgelopen twaalf maanden aan de oostkust van Australië werd opgewekt, afkomstig was van fossiele brandstoffen. 

“Na bestudering van de alternatieven zijn wij van mening dat hernieuwbare diesel de meest duurzame energiebron is die momenteel beschikbaar is voor het werk dat wij doen. Het stelt ons namelijk in staat om over te stappen van fossiele diesel met behoud van de snelheid, het vermogen en de betrouwbaarheid van onze kranen om de productiviteit en de kostenefficiëntie te verhogen op de projecten waaraan we werken - en tegelijkertijd kunnen we onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken”, aldus Simon Marr, Managing Director van Marr.

De reactie op hernieuwbare diesel in Australië is goed ontvangen door een aantal grote Australische bouwers die zich verbinden tot het gebruik van hernieuwbare diesel op bouwplaatsen.  

Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid en prestaties meldt Marr dat met hernieuwbare diesel de uitstoot wordt verminderd en dat zij schonere olie, motoren en brandstoffilters zien tijdens het onderhoud van hun kranen in vergelijking met fossiele brandstoffen en minder geavanceerde biodiesel. 

Het belang en de urgentie van de overschakeling op hernieuwbare brandstoffen 

Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tijdens de levensduur van de brandstof tot 90%* verminderen in vergelijking met fossiele diesel. Toch gelooft Neste dat hernieuwbare brandstoffen geen wondermiddel zijn tegen de klimaatcrisis, maar een aanvulling vormen op andere initiatieven om de industrie koolstofvrij te maken, zoals elektrificatie. De volledige commercialisering van elektrificatie en andere toekomstige ontwikkelingen op het gebied van decarbonisatie kan echter nog lang duren en het werkelijke effect is in dit stadium nog niet 100% zichtbaar.

“Als kraanmachinisten staan wij slechts aan het begin van de verandering als het gaat om wat kan worden bereikt om onze industrie productiever en duurzamer te maken. Hoewel kranen zeer zichtbaar zijn op bouwplaatsen, is de hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt om ze te bedienen bijna onbeduidend gezien het totale verbruik voor een project. Door de emissiereductiedoelstellingen van veel van onze klanten en eindklanten te erkennen, bieden we echter een implementeerbare oplossing die hen kan helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken door een directe vermindering van onze Scope 1-emissies”, aldus de heer Marr.

Marr blijft zijn Australische klanten voorlichten, aanmoedigen en ondersteunen bij het gebruik van hernieuwbare diesel als alternatief voor fossiele brandstoffen en de elektrificatie van kranen op bouwplaatsen.

Er is geen tijd te verliezen. We hebben onmiddellijke en concrete actie nodig om vooruitgang te boeken bij het matigen van de klimaatverandering en hernieuwbare brandstoffen kunnen vandaag een positieve bijdrage leveren aan de klimaatinspanningen. 

*Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.