Duurzaamheid
6.06.2022
 5 min read

De drie trends die de sleutel tot een duurzame toekomst kunnen maken of kraken

Liam McCann

Het wereldwijd bereiken van een ‘net-zero’ emissie tegen 2050 is een doelstelling die nu op ieders lippen ligt. Maar hoe gaan we die ambitieuze doelstelling halen? Veel van de technologieën die ons gaan helpen radicale veranderingen door te voeren om de industrie te decarboniseren, duurzaam vervoer tot stand te brengen en het wereldwijde afvalprobleem op te lossen, bestaan al. Wat we nu nodig hebben, is een snelle versnelling van de reikwijdte en de schaal van het gebruik en een snellere invoering ervan.

 

In The Change Book, een markt- en innovatieverkenning van Neste, wijst Neste, een wereldleider in hernieuwbare en circulaire oplossingen, op de drie belangrijkste gebieden waar we ons nu op moeten richten als we de ambitieuze emissieverlagings-doelstellingen willen halen.

 

1. Een nieuwe kijk op afval

Door de groeiende bevolking en toenemende verstedelijking, zal de hoeveelheid afval die we produceren tegen 2050 naar verwachting verdubbelen. Momenteel wordt 70% van al ons afval gestort op vuilnisbelten, maar veel ervan lekt weg naar ecosystemen, en jaarlijks komt er 8 miljoen ton plastic afval in de oceanen terecht.

 

Wetenschappers van de Universiteit van Californië voorspellen dat als de productie van plastic ongecontroleerd doorgaat, zonder afvalmanagementsystemen die recycling en correcte verwijdering garanderen, er tegen het midden van deze eeuw 12 miljard ton afval op vuilnisbelten kan liggen. Ze voorspellen ook dat er tegen die tijd in massa meer plastic dan vis in de oceanen zal zijn.

Recycling van deze plastics wordt een prioriteit, maar slechts 9% van al het nieuwe plastic dat ooit is geproduceerd, is gerecycled. En we hebben pas onlangs het aandeel van wat we kunnen verwerken uit de dagelijkse circulatie, verhoogd tot ongeveer 20%.

 

"We hebben bedrijven nodig die de moedige stappen zetten die nodig zijn om nieuwe innovaties op te schalen en de nieuwe oplossingen wereldwijd naar bedrijven en consumenten te brengen," zegt Minna Aila, Senior Vice President Sustainability en Corporate Affairs bij Neste.

 

“We streven onophoudelijk naar nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstof die in de atmosfeer vrijkomt te verminderen en circulaire oplossingen te ontwikkelen om koolstof opnieuw te hergebruiken.” Inderdaad, Neste streeft ernaar om vanaf 2030 jaarlijks meer dan een miljoen ton plastic afval te verwerken en de ontwikkeling te versnellen van chemische recycling voor kunststoffen die momenteel niet kunnen worden hergebruikt.

 

Als we slimmere verpakkingen ontwerpen, plastic voor eenmalig gebruik uitbannen, het sorteren en recyclen van waardevolle materialen zoals glas en metaal versnellen én brandstoffen met een lagere uitstoot maken uit vast huishoudelijk afval, waarvan momenteel slechts 14% wordt gerecycled, dan zullen we veel meer dan de 2 miljard ton vast huishoudelijk afval die jaarlijks wordt geproduceerd, kunnen verwerken.

 

2. Transport van de volgende generatie

In 2020 heeft de transportsector 7,1 gigaton CO2 geproduceerd (ongeveer 21% van de wereldwijde energiegerelateerde uitstoot). Hiervan waren vracht- en passagiersvoertuigen verantwoordelijk voor bijna 80%.

 

Hoewel de verkoop van elektrische voertuigen wereldwijd snel toeneemt, zal er nog decennia lang een aanzienlijke hoeveelheid brandstof worden verstookt om het vervoer van energie te voorzien. Dit geeft biobrandstoffen en hernieuwbare diesel een belangrijke rol om de emissies in segmenten zoals vrachtvervoer over de weg, luchtvaart en zeevervoer laag te houden. Het grote voordeel van deze duurzame brandstoffen is dat ze als "drop-in"-oplossing in bestaande motoren kunnen worden gebruikt, zonder dat grote investeringen nodig zijn.

 

Met dit in gedachten bouwt Neste verder aan haar productiecapaciteit van duurzame vliegtuigbrandstof (‘SAF’) om tegen eind 2023 een productiecapaciteit van 1,5 miljoen ton per jaar te bereiken. Een belangrijk onderdeel hiervan is voortdurende innovatie en partnerschappen, zoals Jason Michael Blake, Vice President van Neste's Business Platform Aviation Feedstock, opmerkt: "Naarmate de vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof toeneemt, neemt ook de behoefte aan schaalbare grondstoffen toe. Wij ontwikkelen partnerschappen met als doel schaalbare bedrijfsmodellen op te zetten die de hele waardeketen bestrijken."

 

3. Innovatie in de zware industrie

De productie van industriële goederen is energie-intensief en produceert miljarden tonnen broeikasgassen. Een groot deel van de emissies wordt geproduceerd voor de raffinage van grondstoffen en voor de opwekking van warmte bij hoge temperaturen. Daardoor is het een bijzonder uitdagende sector om vooruitgang te boeken op weg naar net-zero.

 

Schone waterstof - waaronder ook groene en blauwe waterstof met lage uitstoot valt - heeft een enorm potentieel om de uitstoot in deze sector terug te dringen. Het wordt steeds toegankelijker dankzij verbeterde technologieën en de dalende prijs van de hernieuwbare elektriciteit die nodig is om het te produceren.

 

Een andere doorbraak is koolstofafvang, -benutting en -opslag (CCU en CCS), waarmee emissies van industriële installaties en koolstof uit de atmosfeer worden afgevangen en waterstof met lage emissie kan worden geproduceerd.

 

Voor bestaande industriële installaties met een lange operationele levensduur, zoals raffinaderijen, gaat het erom oplossingen te vinden die de emissie terugdringen zonder dat de huidige processen ingrijpend hoeven te worden gewijzigd. In de raffinaderij van Neste in Porvoo, Finland heeft Neste precies dat gedaan door alternatieve grondstoffen met een lagere uitstoot te introduceren voor co-processing - wat Neste een stap dichter brengt bij het doel om tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij in Europa te zijn. Dit initiatief draagt ook in belangrijke mate bij tot Neste's doelstelling om de emissie-intensiteit van verkochte producten in de gebruiksfase tegen 2040 met 50% te verminderen.

 

Door dit volledige gamma van innovatieve oplossingen in te zetten, kan de zware industrie versneld naar een net-zero emissie toewerken.

 

Regelgeving en samenwerking in een sleutelrol

 

Hetzelfde basisprincipe geldt of het nu gaat om afval, vervoer of zware industrie: er is een mentaliteit van innovatie, samenwerking en intentie nodig om de veranderingen te onderbouwen die nodig zijn voor een duurzame toekomst.

 

Terwijl de EU nu de weg wijst met haar Fit for 55-pakket met wetwijzigingen die erop gericht zijn de huidige wetgeving in overeenstemming te brengen met de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, wijst Anselm Eisentraut, Head of Market Intelligence bij Neste, op de gecombineerde inspanning die nodig is om de doelstellingen te halen: "Naast de beleidsdoelstellingen is er een belangrijke rol weggelegd voor de particuliere sector om innovatie te stimuleren, voor bedrijven om te streven naar koolstofneutraliteit en voor consumenten om veranderingen te versnellen door te kiezen voor duurzame producten en diensten."

 

"De toezeggingen die op COP26 zijn aangekondigd, zijn misschien niet voldoende," voegt hij eraan toe "maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat de mensheid het vermogen heeft om revolutionaire technologische oplossingen te ontwerpen en te leveren met een snelheid die niet voor mogelijk werd gehouden. Dat geeft me vertrouwen in de toekomst."

 

Credits:

Liam McCann is freelance schrijver en sub-editor voor The Daily Telegraph, en heeft tientallen artikelen geschreven over duurzaamheid in met name de auto- en transportsector.