You are here

Wat is het verschil tussen Neste MY Renewable Diesel™(HVO100) en biodiesel?

Neste MY Renewable Diesel™ is een hoogwaardige diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De chemische samenstelling van Neste MY Renewable Diesel is vergelijkbaar met die van fossiele diesel. U hoeft de motoren dus niet aan te passen. Gewoon tanken en rijden. Biodiesel is echter een FAME*  of ‘vetzuurmethylester’. De samenstelling van biodiesel verschilt van fossiele diesel. Gewoon tanken is daardoor niet mogelijk.

Wat betekent ‘hernieuwbare diesel’?

Hernieuwbare diesel, ook wel HVO genoemd (met waterstof behandelde plantaardige olie) wordt soms verward met biodiesel of FAME (vetzuurmethylester). Hernieuwbare diesel wordt gemaakt in een waterstofbehandelingsproces en is een pure koolwaterstofdiesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Hierdoor kan de brandstof fossiele diesel zo vervangen. De twee grote verschillen zijn dat hernieuwbare diesel vrij is van de meest schadelijkste bestanddelen van fossiele diesel (zoals aromaten) en gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen in plaats van ruwe olie. Fossiele en hernieuwbare diesel hebben bovendien een vergelijkbare chemische samenstelling, in tegenstelling tot andere biobrandstoffen, zoals biodiesel.

Hogere zuiverheid, lagere emissies

Geschikt voor koude en zelfs Arctische omstandigheden

Kan hernieuwbare diesel ook bij lage temperaturen worden gebruikt?

Het troebelingspunt van Neste MY Renewable Diesel (het punt waarop een lage temperatuur de brandstof begint te beïnvloeden) bedraagt -22oC. In tegenstelling tot biodiesel, dat afhankelijk van de gebruikte grondstoffen sterk kan worden beïnvloed door lage temperaturen, is Neste MY geschikt voor koude en zelfs Arctische omstandigheden.

Truck on highway

Hoe beïnvloedt het productieproces de eigenschappen van de brandstof?

Neste MY Renewable Diesel is een met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO). Tijdens het productieproces worden onzuiverheden verwijderd en zuurstofmoleculen vervangen door waterstof. Met dit proces is het mogelijk om uit verschillende grondstoffen een zuiver brandende brandstof te produceren met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. De kwaliteit van het eindproduct is altijd gelijk, ongeacht de gebruikte grondstoffen. Andere biobrandstoffen kunnen worden geproduceerd met behulp van het veresteringsproces. De eigenschappen van het uiteindelijke FAME-product (vetzuurmethylester) kunnen afhangen van de gebruikte grondstoffen.

Wat zijn de verschillen in gebruik tussen hernieuwbare diesel en andere biobrandstoffen?

Neste MY Renewable Diesel kan dankzij de vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel in pure vorm worden gebruikt, 100% ongemengd. U hoeft de motoren ook niet aan te passen. Gewoon tanken en rijden. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan de vereisten voor het gebruik van biobrandstoffen. De maximaal toelaatbare concentratie van FAME-biodiesel in een mengsel met fossiele diesel bedraagt daarentegen meestal 7% Duurzame alternatieven zoals biogas, ethanol en biodiesel vergen ofwel extra aanpassingen aan de dieselmotor en/of infrastructuur of zelfs nieuwe voertuigen. In alle gevallen leidt dat tot extra investeringen.

Tank pistol

Hoe lang kan de brandstof worden opgeslagen?

Neste MY Renewable Diesel kan gedurende langere perioden worden opgeslagen, zonder dat de eigenschappen wezenlijk veranderen. In tegenstelling tot biodiesel trekt Neste MY Renewable Diesel namelijk geen water aan, waardoor er bij een juiste behandeling en opslag geen risico is op verminderde productkwaliteit of microbiële groei.

Wat adviseren motorfabrikanten?

Hernieuwbare diesel is de biocomponent die volgens de nieuwste en strengste specificaties in het Worldwide Fuel Charter (WWFC) wordt aanbevolen. WWFC 5 staat het gebruik van traditionele biodiesel niet toe, maar dankzij het hoge cetaangetal, de zuiverheid en stabiliteit wordt hernieuwbare diesel wél aanbevolen. WWFC 5 specificeert ook strikte emissiegrenswaarden, de levensduur van de roetfilter, de duurzaamheid van de motor op lange termijn, de motorprestaties en de prestaties bij koud weer. Neste MY Renewable Diesel is gecertificeerd door motorfabrikanten, waaronder Volvo Trucks, John Deere, Caterpillar, Scania, Mercedes-Benz, DAF, MAN en vele andere. Tests wijzen steeds weer uit dat de combinatie van moderne dieselmotortechnologie en hernieuwbare diesel de totale cost of ownership kan verlagen door de voertuigprestaties te verbeteren en motorslijtage te voorkomen. Waarbij ook nog eens de uitstoot van broeikasgassen fors vermindert.

Neste MY heeft een hoog cetaangetal

Het cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel, dat de ontstekingseigenschappen aangeeft, is bijzonder hoog: meer dan 70. Hierdoor starten motoren makkelijker bij koud weer en is de verbranding schoon en efficiënt, vooral in stedelijke omgevingen. Het cetaangetal voor traditionele biodiesel is meestal niet hoger dan 50 of 60.

Hoe zuiver is Neste MY Renewable Diesel ten opzichte van fossiele diesel?

Neste MY Renewable Diesel is vrij van zwavel en aromatische verbindingen. Daarom ontstaan er bij verbranding in de motor minder uitlaatgassen, zeker bij oudere voertuigen. Neste MY Renewable Diesel vermindert de uitstoot van deeltjes, koolwaterstoffen en NOx. Omdat er bij de verbranding van Neste MY vrijwel geen as ontstaat, wordt de levensduur van de roetfilter verlengd.

 

Schonere brandstof is makkelijk op te slaan

*De Europese norm voor diesel (EN590) beperkt het aandeel van biodiesel tot max. 7%. Veel motorfabrikanten raden zelfs het gebruik van conventionele FAME-achtige biodiesel af uit angst voor mogelijke schade aan de motor. 

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel