You are here

Hoe wordt Neste MY Renewable Diesel™ geproduceerd?

Met uw wagenpark overstappen van fossiele diesel naar Neste MY Renewable Diesel is heel eenvoudig, maar het proces om duurzame brandstof te produceren, heeft jaren onderzoek gevergd en leidde uiteindelijk tot Neste's gepatenteerde NEXBTL-technologie. Het proces bestaat uit drie stappen, waarbij hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën, afval en reststoffen worden omgezet in Neste MY Renewable Diesel. Naast Neste MY kan met het NEXBTL-proces ook duurzame brandstof voor de luchtvaart worden geproduceerd.

 

Het verhaal achter Neste MY Renewable Diesel™

icondrop 1

Wat velen zien als afval, zien wij als waardevolle grondstoffen

 

Neste gebruikt elk jaar zo’n 10 verschillende grondstoffen uit de hele wereld om zijn hernieuwbare producten te produceren. Het merendeel betreft afvalstoffen en residuen. Afval van dierlijk vet, gebruikte bakolie en resten van plantaardigeolieverwerking vormen de drie belangrijkste categorieën van afval- en restgrondstoffen, die we benutten, gemeten naar hun huidige en geschatte aandeel in Neste’s totale jaarlijkse gebruik van hernieuwbare grondstoffen.  

icondrop 2

We zuiveren de grondstoffen

Et afval en de restmaterialen worden voorbehandeld om onzuiverheden te verwijderen. Hierdoor ontstaat een schone, pure basisgrondstof, die kan worden omgezet in hernieuwbare producten.

iconrdrop3

Raffineren is de laatste stap

Met behulp van onze gepatenteerde NEXBTL-technologie vervangen we de zuurstofmoleculen van het afval- en restmateriaal door waterstofmoleculen. Andere onzuiverheden zoals zwavel verwijderen we ook. Vervolgens worden de koolwaterstoffen geïsomeriseerd om de eigenschappen af te stemmen op die van het eindproduct: diesel, benzine of vliegtuigbrandstof. Tijdens het proces wordt de koolwaterstofstructuur vertakt om de gewenste eigenschappen te creëren.

iconrdrop3

En het resultaat is: hernieuwbare diesel (HVO)!

Het eindresultaat is Neste MY Renewable Diesel, een pure koolwaterstof die de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus met wel 90% kan verminderen vergeleken met fossiele diesel.

Duurzaamheid vormt het DNA van Neste MY Renewable Diesel

We kopen alleen duurzaam geproduceerde grondstoffen in. Onze contracten met leveranciers van hernieuwbare grondstoffen bevatten strikte voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de inzet op het gebied van duurzaamheid, bescherming van de biodiversiteit en het respecteren van mensenrechten. Dat zijn vereisten waaraan moet worden voldaan voordat een contract wordt ondertekend. Neste’s doelstelling: alle productieactiviteiten klimaatneutraal maken tegen 2035.

 

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

 

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel