You are here

Wat is Neste MY Renewable Diesel?

Neste MY Renewable Diesel™ is een oplossing om klanten te helpen hun klimaatdoelen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen meteen ingrijpend te verminderen. Neste MY Reneweble Diesel™ is een met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO100) die bedrijven helpt klimaatdoelen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) per direct en ingrijpend te verminderen. In vergelijking met fossiele diesel levert Neste MY Renewable Diesel tot wel 90% CO2e-reductie.*. Neste MY is geschikt voor alle dieselmotoren; zonder aanpassing aan wagenpark of infrastructuur en dus zonder extra investering. Kies vandaag nog voor duurzaam dieselen!

Neste MY Renewable Diesel is gebaseerd op de gepatenteerde NEXBTL-technologie die het mogelijk maakt hernieuwbare diesel van topkwaliteit te maken uit vrijwel alle soorten plantaardige olie en afvalvetten.

De naam Neste MY geeft aan dat ieders individuele keuze ertoe doet en impact heeft. Maak vandaag nog de duurzame keuze met Neste MY.

De voordelen van Neste MY Renewable Diesel™

Vermindert de uitstoot van broeikasgassen

Tot wel 90% lagere uitstoot van broeikasgassen (CO2e) vergeleken met fossiele diesel. Gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen.

Icon Leaf

Beter voor het milieu

Neste MY Renewable Diesel™ is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, zoals afval en restoliën en ‑vetten. De brandstof helpt om uw klimaatdoelen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen meteen te verminderen.

Icon Fuel Pistol

Snel en makkelijk overstappen

Geschikt voor alle dieselmotoren, zonder extra investeringen in uw wagenpark of infrastructuur. Gewoon tanken en rijden!

Meer voordelen van Neste MY

Geschikt voor elke dieselmotor

Neste MY Renewable Diesel is qua chemische samenstelling vergelijkbaar met fossiele diesel. U hoeft de motoren dus niet aan te passen. Gewoon tanken en rijden.

Krachtige prestaties. Snelle en zuivere verbranding.

Met een hoog cetaangetal van 70+ garandeert deze brandstof een efficiënte en schone verbranding. Vergeleken met andere brandstoffen geeft dit een snellere start bij lage temperaturen en een meer betrouwbare, consistente werking.

Potentieel lagere operationele kosten vergeleken met andere hernieuwbare alternatieven.

Neste MY Renewable Diesel is een hoogwaardige brandstof die geen aanpassingen of speciale onderhoudsprocedures vergt.

Uitstekende prestaties bij koud weer

Geschikt voor extreem koud weer, tot wel -22 oC.

Uitstekende opslageigenschappen

Dankzij de zuiverheid van het product kan Neste MY langdurig worden bewaard zonder aantasting van de kwaliteit of ophoping van water. Voor ondernemingen met een uiteenlopend gebruik in verschillende seizoenen kan dat forse kostenbesparingen opleveren.

Bekijk de video’s en leer meer over de voordelen van Neste MY Renewable Diesel

Volg de druppel

Volg de druppel en ontdek hoe Neste MY Renewable Diesel de prestaties van uw wagenpark verbetert.

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).
**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel