You are here

Neste MY is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen

In 2020 vormden afval en residuen wereldwijd 83% van de totale hernieuwbare grondstoffen van Neste. We gebruiken ongeveer 10 verschillende duurzaam geproduceerde grondstoffen om hernieuwbare producten te produceren in onze raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. De verhoudingen van individuele grondstoffen in de raffinage van Neste variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van hun beschikbaarheid, prijs en specifieke markt vereisten. 

De gepatenteerde NEXBTL-technologie van Neste maakt het gebruik mogelijk van een breed scala aan hernieuwbare vetten en oliën bij de productie van hernieuwbare producten. Onze hernieuwbare producten zijn altijd van topkwaliteit, ongeacht de grondstoffen gebruikt voor de productie.

Huidige grondstoffenmix

 

Neste MY Renewable Diesel kan worden geproduceerd uit een breed scala aan afval, residuen en andere hernieuwbare grondstoffen, waardoor de beschikbaarheid gegarandeerd is naarmate de vraag toeneemt.

Gebruikte bakolie

Dierlijk vet uit afval van voedingsindustrie

Afval en residuen uit de verwerking van plantaardige olie

Visvet uit afval van de visverwerking

Technische maïsolie (een residu van de ethanolproductie)

Duurzaam geproduceerde plantaardige oliën

De grondstoffen van Neste MY Renewable Diesel

 

Innovatieve nieuwe grondstoffen

We diversifiëren voortdurend onze portefeuille te nieuwe grondstoffen. Fossiele olie vervangen door hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatverandering tegen te gaan. 
 
Onze grondstoffenstrategie is gebaseerd op drie belangrijke principes
  • Uitbreiding van het assortiment afval en residuen 
  • Diversificatie van de grondstoffenpool en ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnologieën
  • Exploratie en ontwikkeling van nieuwe, innovatieve grondstoffen
Op middellange tot langere termijn willen we onze portefeuille blijven diversifiëren met bijvoorbeeld nieuwe plantaardige oliën (NVO) uit geavanceerde landbouw concepten en landbouw- en resten van bosbouw. Neste onderzoekt ook algen, vast stedelijk afval en Power-to-X. We zetten stappen om de beschikbaarheid van grondstoffen te verzekeren, bijvoorbeeld door belangen te verwerven in bedrijven die gespecialiseerd zijn in de inzameling van afval en residuen, en door onze technische capaciteiten te ontwikkelen om moeilijkere grondstoffen te verwerken.

 

 

Virtueel bezoek aan ons grondstoffen laboratorium in Porvoo

Icon Bio Waste

Neste MY Renewable Diesel kan worden geproduceerd uit een diverse mix van 100% hernieuwbare grondstoffen en garandeert tegelijk een consistente productkwaliteit.

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel